Verklaring van de Revolutionaire Regering

Cuba laat zich niet intimederen door de aanscherping van de blokkade De revolutionaire regering van de Republiek Cuba keurt maatregelen die de VS op 4 juni heeft aangekondigd met klem af. Hiermee wordt de economische blokkade herbevestigd die Cuba al 60 jaar is opgelegd ten koste van de cubaanse economie. Volgens berekeningen uit 2018 bedraagt het verlies van Cuba hierdoor zo’n 134 miljard dollar in huidige prijzen en komt het meer in de buurt van 933 miljard als je rekening houdt met de waardevermindering van de dollar ten opzichte van de waarde van goud op de internationale markt. Op basis van de huidige informatie wordt verwacht dat deze aanscherping, die per 5 juni van kracht zal worden, zal leiden tot een uitbreiding van de restricties voor Amerikaanse burgers die naar Cuba willen reizen. Daarnaast zal er sprake zijn van een absoluut verbod voor alle soorten boten uit de Verenigde Staten en geldt er voor cruiseschepen per onmiddellijke ingang een verbod om ons land te bezoeken. Het onderliggende doel is nog altijd om Cuba te dwingen politieke concessies te doen. Het middel dat hiervoor wordt gebruikt is de verstikking van de economie en het benadelen van de bevolking. In dit specifieke … lees meer

Nieuwe Documentaire “Huisvesting op Cuba en Huisvesting in Holland

Onderwerp: FW: Huisvesting in Cuba & Huisvesting in Holland. 30  november 2018 .  Aan  Diverse Omroepen en Belangstellenden, Dit is mijn nieuwe film plan voor december, januari en februari om op Cuba te gaan filmen. Thema: 1) Huisvesting op Cuba is Bouwen voor de mensen.                2) Huisvesting in Holland is : Niet bouwen voor de mensen, maar bouwen voor Speculanten en Het Kapitaal. Deze documentaire van p/m 45 minuten gaat over hoe men op Cuba, met  huisvesting en bouwen wordt omgegaan en gewerkt. en hoe dit in Holland gaat. Huisvesting en bouwen op Cuba: In Cuba gaat men uit gaat van de behoefte van de mensen en er wordt daadwerkelijk Duurzaam en Betaalbaar gebouwd Voor de Mensen. -Er wordt voor 90 % niet hoger dan vier etages gebouwd . -Los staande huizen, loodsen, e.d. hebben allemaal een orkaan vast dak van minimaal 15 cm bewapend beton. -Er wordt rekening gehouden met veel groen en speel ruimte tussen de huizen. -ect ect ect. Huisvesting en Bouwen in Holland: In Holland is al jaren een gigantisch te kort aan betaalbare huisvesting. Als er al gebouwd wordt dan is dit voor rijke mensen, niet voor mensen … lees meer

De nabije toekomst, november 2018

20181123_112406

In december gaat voorzitter Willem Veldhoven naar Cuba met elf instrumenten. De instrumenten worden aan de kinderen in Las Tunas uitgeleend en blijven van stichting Holanda Pro Cuba, dit om de verkoop hiervan te voorkomen.(Project Presta, is uitlenen. Tevens brengen we naar Carlito, (Trompettist zonder arm) microfoons en audio apparaat voor zijn studio aan huis, om er cd’s mee op te nemen voor anderen. en een Lap Top naar Adaberto, directeur van de Mariachi kinderen groep in Las Tunas. De documentaire Heperprot-P en Bouwen in Cuba, gaan we in diverse bioscopen op Cuba draaien. In het nieuwe jaar beginnen we aan een nieuwe documentaire: Huisvesting en bouwen( bouwen voor de mensen) op Cuba en Huisvesting en bouwen in Holland (bouwen voor speculanten en Het Kapitaal). zie info over dit onderwerp in bijlage Huisvesting. De instrumenten zijn geschonken door Marjolein Meijers en Walter Kuipers. (Ex Berini’s) en van vele kennissen van hen. info Marjolein voor boekingen: marjoleinmeijers@gmail.com De instrumenten gaan naar Het Mariachi kinderen project in Las Tunas, waar Cubaanse kinderen al vier jaar prachtige Mariachi liederen zingen en ze willen zich nu ook zelf gaan begeleiden.

Voorproefje bouwen op Cuba

Een trailer waarin u een voorproefje krijgt van de vooruitgang op Cuba; huizen en gebouwen worden gerestaureerd en geschilderd, wegen worden hersteld en het leven op Cuba gaat vooruit!

Familiegeneeskunde op Cuba, een prestatie van de revolutie

In 2017 gaven 10.851 huisartsenpraktijken op Cuba in totaal 83.534.085 consulten aan patiënten in het hele land, als onderdeel van het gratis, voor heel Cuba geldend Nationaal Volksgezondheidssysteem (National Public Health System). Het bieden van medische zorg aan de gehele bevolking op Cuba was het uitgangspunt dat heeft geleid tot het basisgezondheidsprogramma, dat op gemeenschapsniveau werd ontwikkeld tijdens de eerste jaren van de revolutie. Als resultaat van de onophoudelijke inzet voor de voortzetting van dit gezondheidsprogramma werden er in 2017 in totaal 83.534.085 consulten aangeboden in de 10.851 huisartsenpraktijken in het hele land. Aanvankelijk werd het Cubaans Nationaal Volksgezondheidssysteem in 1968 opgericht om een reeks maatregelen uit te kunnen voeren, gericht op het terugdringen van besmettelijke ziekten, ondervoeding, parasitisme, bloedarmoede en andere gezondheidsproblemen. In 1984 werd het zorgstelsel uitgebreid met een model voor familie/gezinsgezondheidszorg ofwel een huisartsenzorgmodel, als onderdeel van de noodzakelijke veranderingen in een samenleving die zich gesteld zag voor nieuwe uitdagingen. De ontwikkeling van het huisartsenzorgmodel op Cuba had en heeft meerdere doelen, namelijk: tegengaan van fragmentatie en overspecialisatie van de medische zorg; bestrijden van depersonalisatie in de zorg en onzorgvuldig gebruik van technologie; coördineren van de zorg binnen gemeenschappen; kanaliseren van onvrede en klachten van de bevolking … lees meer