Nieuwe Documentaire “Huisvesting op Cuba en Huisvesting in Holland

Onderwerp: FW: Huisvesting in Cuba & Huisvesting in Holland. 30  november 2018 .  Aan  Diverse Omroepen en Belangstellenden, Dit is mijn nieuwe film plan voor december, januari en februari om op Cuba te gaan filmen. Thema: 1) Huisvesting op Cuba is Bouwen voor de mensen.                2) Huisvesting in Holland is : Niet bouwen voor de mensen, maar bouwen voor Speculanten en Het Kapitaal. Deze documentaire van p/m 45 minuten gaat over hoe men op Cuba, met  huisvesting en bouwen wordt omgegaan en gewerkt. en hoe dit in Holland gaat. Huisvesting en bouwen op Cuba: In Cuba gaat men uit gaat van de behoefte van de mensen en er wordt daadwerkelijk Duurzaam en Betaalbaar gebouwd Voor de Mensen. -Er wordt voor 90 % niet hoger dan vier etages gebouwd . -Los staande huizen, loodsen, e.d. hebben allemaal een orkaan vast dak van minimaal 15 cm bewapend beton. -Er wordt rekening gehouden met veel groen en speel ruimte tussen de huizen. -ect ect ect. Huisvesting en Bouwen in Holland: In Holland is al jaren een gigantisch te kort aan betaalbare huisvesting. Als er al gebouwd wordt dan is dit voor rijke mensen, niet voor mensen … lees meer

De nabije toekomst, november 2018

20181123_112406

In december gaat voorzitter Willem Veldhoven naar Cuba met elf instrumenten. De instrumenten worden aan de kinderen in Las Tunas uitgeleend en blijven van stichting Holanda Pro Cuba, dit om de verkoop hiervan te voorkomen.(Project Presta, is uitlenen. Tevens brengen we naar Carlito, (Trompettist zonder arm) microfoons en audio apparaat voor zijn studio aan huis, om er cd’s mee op te nemen voor anderen. en een Lap Top naar Adaberto, directeur van de Mariachi kinderen groep in Las Tunas. De documentaire Heperprot-P en Bouwen in Cuba, gaan we in diverse bioscopen op Cuba draaien. In het nieuwe jaar beginnen we aan een nieuwe documentaire: Huisvesting en bouwen( bouwen voor de mensen) op Cuba en Huisvesting en bouwen in Holland (bouwen voor speculanten en Het Kapitaal). zie info over dit onderwerp in bijlage Huisvesting. De instrumenten zijn geschonken door Marjolein Meijers en Walter Kuipers. (Ex Berini’s) en van vele kennissen van hen. info Marjolein voor boekingen: marjoleinmeijers@gmail.com De instrumenten gaan naar Het Mariachi kinderen project in Las Tunas, waar Cubaanse kinderen al vier jaar prachtige Mariachi liederen zingen en ze willen zich nu ook zelf gaan begeleiden.

Voorproefje bouwen op Cuba

Een trailer waarin u een voorproefje krijgt van de vooruitgang op Cuba; huizen en gebouwen worden gerestaureerd en geschilderd, wegen worden hersteld en het leven op Cuba gaat vooruit!

Familiegeneeskunde op Cuba, een prestatie van de revolutie

In 2017 gaven 10.851 huisartsenpraktijken op Cuba in totaal 83.534.085 consulten aan patiënten in het hele land, als onderdeel van het gratis, voor heel Cuba geldend Nationaal Volksgezondheidssysteem (National Public Health System). Het bieden van medische zorg aan de gehele bevolking op Cuba was het uitgangspunt dat heeft geleid tot het basisgezondheidsprogramma, dat op gemeenschapsniveau werd ontwikkeld tijdens de eerste jaren van de revolutie. Als resultaat van de onophoudelijke inzet voor de voortzetting van dit gezondheidsprogramma werden er in 2017 in totaal 83.534.085 consulten aangeboden in de 10.851 huisartsenpraktijken in het hele land. Aanvankelijk werd het Cubaans Nationaal Volksgezondheidssysteem in 1968 opgericht om een reeks maatregelen uit te kunnen voeren, gericht op het terugdringen van besmettelijke ziekten, ondervoeding, parasitisme, bloedarmoede en andere gezondheidsproblemen. In 1984 werd het zorgstelsel uitgebreid met een model voor familie/gezinsgezondheidszorg ofwel een huisartsenzorgmodel, als onderdeel van de noodzakelijke veranderingen in een samenleving die zich gesteld zag voor nieuwe uitdagingen. De ontwikkeling van het huisartsenzorgmodel op Cuba had en heeft meerdere doelen, namelijk: tegengaan van fragmentatie en overspecialisatie van de medische zorg; bestrijden van depersonalisatie in de zorg en onzorgvuldig gebruik van technologie; coördineren van de zorg binnen gemeenschappen; kanaliseren van onvrede en klachten van de bevolking … lees meer

Documentaire Heberprot P

Holanda Pro Cuba voorzitter Willem Veldhoven bevindt zich momenteel op Cuba. Hij bezig met een plaatselijke crew en met ondersteuning van een Cubaanse arts opnames te maken over het unieke Cubaanse medicijn Heberprot P. Dit medicijn kan voorkomen dat diabetespatiënten met een open wond aan de voet geamputeerd moeten worden. Dit laatste is Willem zelf overkomen en sinds die tijd zet hij zich in om het medicijn in Nederland toegelaten te krijgen. Tot op heden tevergeefs. Met het maken van een documentaire over dit ‘wondermedicijn’ hoopt Willem ertoe bij te dragen dat onnodige amputaties in de toekomst kunnen worden voorkomen. We houden u op de hoogte.