Blokkade Cuba opnieuw veroordeeld

VN_logo

De blokkade door de VS tegen Cuba is in de Verenigde Naties opnieuw veroordeeld. Alleen de VS, Israël en het mini-eiland Palau stemden tegen.

In Manifest van november staat een artikel over de blokkade van de hand van Zelmys Dominguez Cortina, de Cubaanse ambassadeur van Cuba in Nederland. 
Het  artikel vindt u hier.
 

Solidariteit met de slachtoffers van Sandy

Sandy_002

Boodschap van de solidariteitsbeweging met betrekking tot donaties voor slachtoffers van de orkaan SANDY

 

                

Alle organisaties en vrienden van de Beweging van de Solidariteit met Cuba:

Het Cubaanse Instituut voor Vriendschap met de Volkeren (ICAP) is, namens het Cubaanse volk, zeer verheugd en waardeert enorm de gebaren van solidariteit  dankzij internationaal optreden, zowel moreel als materialistisch, in de nasleep van de verwoestingen in de oostelijke provincies van Cuba, door de orkaan Sandy.

Het Cubaanse volk en haar regering, worden zoals altijd met een gelijksoortige ramp, ondergedompeld met het herstellen van de enorme materiële en menselijke schade als gevolg van dit fenomeen om vooruit blijven gaan in de plannen voor economische en sociale ontwikkeling.

In deze titanische taak, rekent Cuba op de steun en solidariteit van de volkeren van de wereld waarvandaan hulpberichten en materiaaldonaties zijn gekomen voor de getroffen gebieden.

 

Vanuit dit oogpunt en gezien de moeilijke economische situatie van ons land en een beter beheer en efficiëntie in de scheepvaart en het ontvangen van materiaaldonaties te bereiken, heeft de Cubaanse regering besloten om door te gaan met het uitzenden van de volgende zaken:

Materialendonaties prioriteit :
– Eten
– Toiletartikelen
– Bouwmaterialen
– Keuken items

Opgemerkt dient te worden dat, gezien de moeilijke economische omstandigheden, Cuba de vracht en overig kosten die ontstaan door donaties, niet kan bekostigen; deze moeten door de donoren gedekt worden.

Financiële donaties :

Er is een nationaal bankrekeningnummer mogelijk gemaakt waarvan de gegevens luiden als volgt:

Rekeningnaam : ORKAAN – SCHADE HERSTEL

Nummer: 0300000003347326
Swift Code: BFICCUHH
Habana Libre BFI Branch

Nogmaals danken wij alle solidariteit en steun die vrienden geven aan ons land.

Met broederlijke groet,

Cubaanse Instituut voor Vriendschap met de Volkeren ICAP
6 november 2012 “Jaar 54 van de revolutie”

 

Orkaan Sandy

sandy
1 november 2012 – 

Dat het leed van sommigen in de wereld voor de nieuwsmedia zwaarder weegt dan voor anderen is genoegzaam bekend. Westerse vooral blanke vertegenwoordigers van de Midden- en Hoge klassen zijn bij tegenspoed veel zieliger dan Afrikaanse hongerkindjes. Voorbeelden te over. Een aardig staaltje van deze selectieve empathie hebben we deze week weer eens mee mogen maken. De orkaan Sandy raasde over de Cariben, een spoor van vernieling achter zich latend en deed daarna de VS aan. Zo’n 70 mensen verloren  het leven en de materiële schade was aanzienlijk, vooral op het toch al zo getroffen Haïti, dat nog niet eens bekomen is van de zware aardbeving van een paar jaar geleden en op Cuba, waar elf doden vielen en meer dan 300.000 mensen werden geëvacueerd. De berichtgeving over het verwoestende spoor van orkaan Sandy blonk uit in oppervlakkigheid, op desinteresse af. Dat Sandy op Cuba zo’n 130.000 huizen verwoest heeft en daarmee de grootste natuurramp in jaren was, is niet de interessant genoeg om erg veel aandacht aan te besteden voor onze nationale nieuwsjongens en meisjes. Toen Sandy zich echter naar de VS spoedde werden we plotseling overstelpt met uitgebreide reportages van vliegende reporters. Kosten noch moeite werden gespaard om kond te doen van de enorme impact van dit natuurverschijnsel. Reportages vol trivialiteiten en daarnaast mochten we getuige zijn van de persconferentie van New Yorks burgermeester Bloomberg, die het gore lef had een natuurramp te vergelijken met de verwoestingen van Nazi-Duitsland in een fascistische veroveringsoorlog. Dat we het maar weten: wanneer de VS getroffen worden door de grillen van Moeder Natuur is het allemaal veel erger, belangrijker en nieuwswaardiger dan wanneer een ander land slachtoffer is van dezelfde natuurramp of zelfs van een aanslag zoals 9/11. Verschil moet er tenslotte zijn. En mensenlevens, ach… er is vast nog wel eens ergens een drone te gooien op een school in Pakistan of een bruiloft in Afghanistan. 

Mariachi muziek

kar met ossen

Mexico

Van oorsprong komt de Mariachi-Muziek uit Mexico, maar in heel Latijns Amerika wordt deze muziek-stijl vertolkt en met name op Cuba, waar ieder stadje wel een of meer Mariachi-Groepen heeft van soms wel 12 personen.

Al jaren volgt Willem Veldhoven diverse Mariachi groepen in het Oosten van Cuba (de Oriente, Holguin en Las Tunas) en heeft over hen verschildende documentaires gemaakt en cd’s opgenomen in Cubaanse Studio’s (zie web-winkel)

Mariachi muziek op Cuba

De Mariachi groep Las Tunas en Holguin bezoekt in oude vracht-auto’s, leger trucks, over onbegaanbare zandweggetjes, langs ravijnen en over hoge bergtoppen afgelegen dorpjes en stadjes, om daar op te treden, ter ondersteuning van festivals, carnavals, rodeo’s of congressen.
De Mariachi muziek is een soort volksmuziek dat bij bruiloften wordt gespeeld en komt direkt uit het gevoel/hart en gaat over de ellende van alle dag en over het geluk van bij het zien van een glimlach van een mooie vrouw/man.
Overal op Cuba, waar de Mariachi optreden,  wordt het een feest en bijna iedereen op Cuba kan met de liederen mee zingen.

 

 

 

 

Verschillende documentaires van Willem laten u hier van mee genieten.

Op diverse CD’s is te horen hoe de muziek uit de Oriente zich onderscheidt door de warmte en de vele jonge talenten die aan de CD’s hebben meegewerkt (o.a. Martica OlivaYurina Havana, Ana Maria, Alfredo e.d.)
Zodra u een cd’s van de Cubaanse Mariachi opzet, vergeet u waar u bent en u bent de hele dag vrolijk.
Met de opbrengst van de verkoop van deze DVD’s en CD’s worden verschillende projekten op Cuba gerealiseerd, o.a. Micro-Credit.

Nieuwe cd van Yurina

cd_luzdelaluna_vkant

Luz de Luna is een nieuwe CD met Yurina. Deze cd hebben we afgelopen zomer in Radio Victoria in Las Tunas opgenomen.
Yurina, die afkomstig is uit Holguin, zingt al vanaf haar achtste jaar Mariachi muziek op zijn Cubaans. Drie jaar geleden, toen ze net achttien was,  is ze samen met haar moeder naar Havana vertrokken en daar helemaal doorgebroken met een profecioneel Mariachi orkest.  Luz de Luna (het Licht van de Maan) is een temperament- en sfeervolle cd geworden met verschillende soorten Cubaanse Muziek stijlen, zoals Mariachi, Bolero, Ranchero, Combia, Balades en Corrido. Het is een cd die nooit verveelt, heerlijk voor in de file of gewoon thuis achter een rummertje tik. Er staan maar liefst 21 nummer op en bij mij lopen nog steeds de rilligen over me’n rug, omdat ik natuurlijk bij de opnamens ben geweest en die beelden weer voor me ziet. Daar heb ik ervaren hoe Yurina maar een keer een nummer hoeft te horen en ze kan het, met een heel eigen, soms ruwe, dan weer warme stem vertolken. 
Verkrijgbaar in onze webwinkel.  

Microcredit: een noodzaak

accordeon

Sinds kort kunnen Cubanen op kleine schaal eigen bedrijfjes beginnen, zoals bijvoorbeeld een restaurant of een timmerbedrijf, een naaiatelier of een kapsalon of ze kunnen voor zichzelf aan de slag als taxichaffeur of een kamer verhuren aan buitenlandse toeristen. Een microcredit van 300 tot 400 euro is vaak voldoende om op Cuba een bedrijf op te starten.

Voor verschillende personen zoekt Holanda Pro Cuba financiële ondersteuning in de vorm van een microcredit om een bestaan op te bouwen. Wij geloven sterk in dit praktische en directe systeem, dat mensen zelfstandig maakt en een toekomstperspectief geeft. En niet alleen wij. Van de Stichting Overal hebben we subsidie ontvangen voor dit project.

We  selecteren alleen die projecten, waarvan wij bijna zeker weten, dat ze kans van slagen hebben.

Voorbeeld
Op de foto zien we hoe metselaars bezig zijn in het huisje van Oly. 
Oly is een invalide vrouw die 6 jaar geleden een ongeluk heeft gehad en nu de hele dag op bed moet liggen. Zij heeft drie kinderen en moet voor de twee jongsten zorgen. In haar huis bouwen we een kamer, die ze kan gaan verhuren,waardoor ze een inkomen kan verwerven. Dit project is gefinancierd met een microcrediet van 400 euro. 

Wie geïnteresseerd is een project te steunen, kan hier contact met ons opnemen en we verstrekken alle inlichtingen. oorbeeld

Ingezonden berichten: Heden en Verleden…

121120_willem_sombrero

Cuba, een eiland waar muziek in zit

Marktkoopman Willem Veldhoven (Haarlemmerplein, Nieuwmarkt) is eindelijk weer terug van weggeweest. Hij schrijft ons het volgende:

Beste mensen,

Het is gelukt om de twaalf instrumenten (accordeons, trompetten en gitaren) bij de Mariachi Groep in Las Tunas te brengen. Eerst werden ze door de douane in Varadero in beslag genomen. Want wat moet jij in godsnaam met twaalf instrumenten…? vroegen zij zich af. Maar later kregen we met de directeur van de Mariachi, Luis Benitez Deyva, de instrumenten alsnog allemaal terug. In januari namen we in studio Radio Victoria een nieuwe CD op: Para todo el Ano (betekent: het hele jaar door). Op deze nieuwe CD speelt de groep al op de nieuwe instrumenten. De CD is nu op de Boerenmarkt te koop voor slechts tien euro (Nieuwmarkt op zaterdag, Haarlemmerplein op woensdag). Op You Tube, onder “Mariachi las Tunas” kunt u een filmpje bewonderen. We zijn erg blij met deze nieuwe CD en willen in 2009/2010 een Nederlandse en Belgische tour organiseren met de groep. U kunt al boeken: wvcuba@hotmail.com en www.holandaprocuba.nl.

Wat betreft de hulp aan slachtoffers van de cycloon Ike: hiervoor is slechts 350 euro binnen gekomen, maar met dit bedrag kunnen we drie families in Las Tunas steunen met materiaalkosten voor reparatie aan hun woningen. De actie loopt door, want alle beetjes helpen. Elke gift is welkom (bankrekening: zie onder).

foto: Reinout

Met vriendelijke groet,

Willem Veldhoven

 

SNS Bankrek. 96.61.02.363, t.a.v.: Stichting Holanda Pro Cuba (KvK Leiden, nr. 41170058).

Willem staat op de Boerenmarkt (wo., Haarlemmerplein) en Nieuwmarkt (za.).

Zie ook: Mokum Markt Metropool nrs. 4 (okt. 2008) en 6 (maart 2009).