OPROEP: Meedoen aan de oproep van René González

logo

Comité Internacional por la Libertad 
de los 5 Cubanos 

Laten we meedoen aan de oproep van René González aan het Cubaanse volk: Cuba en de hele wereld is op 12 september versierd met gele lintjes.

Om te herinneren dat het 15 jaar geleden is dat de vijf Cubanen gearresteerd werden, vraagt Held van de republiek Cuba, René González, aan zijn volk: draag allemaal op 12 september een geel lintje.

En ik hoop dat alle bezoekers en buitenlandse correspondenten het zien dat heel Cuba op deze dag volhangt met gele lintjes; aan bomen, balkons, op kleding, op mensen, op mascottes. Op deze manier zegt Cuba tegen de hele wereld dat zij haar 4 landgenoten, die gevangen zijn in de Verenigde Staten, terug verwacht.

Het gele lintje is een symbool voor het Noord-Amerikaanse volk. Het is gebaseerd op een

liefdesliedje dat gaat over een gevangene die vrijgelaten is: “Tie a yellow ribbon round the old oak tree”. Het enige wat hij vraagt is dat zijn geliefde – als zij hem nog wil en op hem wacht – een geel lintje aan de boom hangt, zodat hij weet dat hij bij haar thuis kan komen.

15 jaar ten onrechte opgesloten

15 jaar wraaknemen op deze wandaad

15 jaar rechten verdedigen

15 jaar perverse manupulaties en geweld

Ondanks deze 15 jaar voelen de Vijf geen haat of wrok.

Alles wat zij van ons vragen is dat wij ervoor zorgen dat hun verhaal het Noord-Amerikaanse volk ter ore komt.

Het Internationale Comité heeft ons – solidaire vrienden en comités in de hele wereld – opgeroepen om bij alle activiteiten in de VS, voor het Witte Huis, bij de ambassades en overal ter wereld, vanaf 5 september tot en met 6 oktober, met als hoogtepunt 12 september – gele lintjes te dragen en op te hangen.

De families van de Vijf en het hele Cubaanse volk wachten op de terugkeer van hun “zonen”.

Dat de stemmen voor de vrijlating van Gerardo, Ramón, Antonio y Fernando mogen opgaan in de hele wereld!!!

Luister naar het liedje “Tie a yellow ribbon round the old oak tree” op youtube: http://youtu.be/LtLiglq5asQ

Brief aan mevrouw Michelle Obama

M_Obama

Las Tunas, Cuba, 5 juni 2013 
55 jaar na de triomf van de Revolutie

Aan: mevrouw Michelle Obama, echtgenote van president Barack Obama, First Lady van de Verenigde Staten:

Eerbiedig richten wij ons tot u in uw hoedanigheid van moeder, echtgenote en advocate, kenner van de wetten van uw land.

Tot u richten wij ons, aangezien u al ontelbaar veel werk hebt verricht, zowel in als buiten uw land ten behoeve van mindervaliden, achtergestelden, de hopelozen van de maatschappij, slachtoffers van de economische crisis.
U bent op de hoogte van corrupte en onjuiste gerechtelijke beslissingen in uw land en ook van de aversie hiertegen.
Wij, Cubaanse moeders, fysieke moeders en spirituele moeders van de vier helden die in de gevangenis in uw land verblijven; wij hebben het recht onze zonen op te eisen van een dergelijke criminele politiek; wij hebben bovendien de onontkoombare plicht om dit op de meest effectief mogelijke manier te doen.

De dienst van onze gebroeders is niet alleen gunstig voor de bescherming van projecten en het slagen van de sociale revolutie, maar ook om de uitvoering van moordberamingen en terrorisme te voorkomen binnen de grenzen van de VS.

Onze autoriteiten stellen de Noord-Amerikaanse autoriteiten op de hoogte van schendingen van mensenrechten (terrorisme) op Noord-Amerikaans grondgebied en dankzij deze verzamelde informatie – geventileerd via onze gebroeders – werden terroristische plannen tegen de president en andere bestuurders in de VS ontmanteld.

Uw man, uw kinderen en uzelf hebben uw verblijf in het Witte Huis – in volle geestelijke en lichamelijke gezondheid – voor nog een regeerperiode mede te danken aan de vijf.
Alleen een vrouw als u is in staat om uw Afro-Amerikaanse echtgenoot op een bekwame manier te steunen om zo een presidentschap in een land met een racistische achtergrond, geschiedenis en cultuur te kunnen winnen.

Alleen u kunt uw man het onrecht laten begrijpen, die tegen onze gebroeders en zonen zijn gepleegd.
Alleen u heeft de benodigde invloed – heel precies en direkt – om een diep verborgen gevoelige snaar te raken in het hart van de man Barack Obama.
Weet u dat uw echtgenoot onze zonen onmiddellijk gratie kan verlenen en ze terug kan sturen naar hun vaderland en hun thuis?

Mevrouw Michelle, wij doen een beroep op uw tederheid, uw liefheid en uw vrouw-zijn.

Help ons onze zonen te bevrijden.

Zoals uw echtgenoot de herverkiezing won mede dankzij veel stemmen van Spaans sprekenden, zo vragen wij hem deze Latijnse stemmen te belonen door de vijf vrij te laten, de vijf, die ons toch al toebehoren.

Ondertekend,
Cubaanse moeders, Tuneras
en fysieke en spirituele moeders

Vertaald uit het Spaans door Enna Bosse

Brief aan Obama

Barak Obama-United States-Politics

Las Tunas, Cuba, 5 juni 2013

Aan: Barack Obama,

President van de Verenigde Staten van Amerika

Winnaar van de Nobelprijs voor Vrede

Meneer de president,

Ik schrijf u, en ik vrees tegelijkertijd dat dit bericht nooit onder uw aandacht komt. Er worden duizenden kaarten, brieven, telegrammen en brieven naar u verstuurd om u te vragen de vrijheid van de vijf helden van de republiek Cuba te gelasten, die hun onjuiste veroordeling in een Noord-Amerikaanse gevangenis uitzitten.
Onlangs kwam René González in Cuba aan; de eerste van de vijf die zijn straf volbracht; een straf, uitgesproken door een beïnvloedbare rechter in een rechtbank in Miami, wat de terroristen “het beloofde land” vinden, dan wil zeggen, uw paradijs.

Onze vijf gebroeders werden ten onrechte beschuldigd van het leiden van criminelen, die dadenhebben begaan van dergelijke aard tegen Cuba en tegen het volk van uw land. Ik geloof niet dat u de details negeert van dit proces, dat de justitie van de VS heeft bezoedeld. Ik geloof ook niet dat u tijd heeft besteed aan het uitzoeken hoeveel onze gebroeders daar hebben geleden – en hun familie hier – samen met het Cubaanse volk dat hen al meer dan 14 jaar steunt, zonder dat u een einde  maakt an zoveel wreedheid.

De bewoners van deze planeet weten dat uw land de eerste nucleaire militaire mogendheid is en u de macht heeft een oorlog op te wekken, die de laatste zal zijn op deze aarde, omdat er daarna geen intelligent leven meer zal zijn op deze Aarde.

Ook weten wij dat u kunt bijdragen aan het geluk van de mensen en aan het behoud van alles wat zij hebben opgebouwd gedurende duizenden jaren in alle continenten.

U kunt, vanwege wat u betekent voor uw land en voor de internationale samenleving, op geen enkel moment in uw bestaan handelen zonder verantwoordelijkheid. En – hoe betreurenswaardig – heeft u de klachten genegeerd die plaats hebben gevonden in veel landen, ook in het uwe, waar advocaten en waardige burgers onze landgenoten hebben verdedigd.

René Gonzáles heeft verklaard dat zolang Gerardo, Antonio, Fernando en Ramón in de gevangenis zitten en niet naar Cuba terugkeren, hij zich ook niet vrij voelt.

Dus, de strijd zet zich voort.

Ik wil benadrukken dat er, onafhankelijk van de overweging van René González, wiens politieke standpunt ik deel, vier ooggetuigen in de VS verblijven: de vier genoemden.

Maar nee, meneer de president, het blijven er vijf, want u bent de vijfde in deze zaak; gevangene in het Witte Huis of in het Capitool; gevangene in het Pentagon of op de zetel van de Verenigde Naties; gevangene in uw gepantserde limosine of in uw presidentiële gepantserde vliegtuig.
U bent gevangene in de wapenwedloop, in de politiek, in het politieke gedoe tussen Cuba en Amerika en bij de Cubaanse/Amerikaanse politici, die besluiten wie wel en wie niet de presidentiële verkiezingen winnen in uw land. Het kan zijn dat u, voordat u uw tweede ambtstermijn afsluit, erin slaagt
• de blokkade tegen Cuba af te breken
• de gevangenis in Guantánamo te sluiten, zoals u beloofd heeft tijdens uw verkiezingscampagne
• het terrein, dat in beslag wordt genomen door de marinabasis van Guantónamo, terug te geven aan Cuba
• dat u een einde maakt aan de oorlogen in teveel landen waar Amerikaanse soldaten en die van de NAVO strijden 
• dat u geen fronten opent in andere gebieden en dat u op deze manier laat zien aan wie men de Nobelprijs voor Vrede toekende, aan de degene die het zelfs verdient…

Als op een dag, tussen de duizenden brieven die u ontvangt, iemand deze brief tussen uw lectuur stopt, dan hoef ik geen antwoord te ontvangen.

Ik zal mij tevreden stellen dat u zult hebben begrepen dat, als u de vrijheid geeft aan de vierCubaanse antiterroristen, u zich ook vrij zult voelen en dat u niet meer een gevange van uw geweten zult zijn.

Terwijl u hen vrijlaat, bevrijdt u uzelf ook.

Carlos Tamayo Rodríguez

Vertaald uit het Spaans door Enna Bosse

We moeten bereiken dat het volk van de Verenigde Staten het verhaal kent van de zaak van De Vijf

DownloadedFile

De Tweede Vijfdaagse voor de vijf helden van Cuba – van 1 tot 5 juni 2013 – in Washington DC, draagt bij aan het verspreiden van het verhaal en de waarheid over de zaak van de Cubaanse antiterroristische gevangenen in de VS; al meer dan 15 jaar gevangen. Dit wordt benadrukt door Irma Sehwerert, moeder van de Cubaanse held René González.
In een interview met de krant Escambray gaf Sehwerert aan dat de organisatoren van deze Vijfdaagse hard werken aan het realiseren van de voorstellen. “ Wij weten dat veel persoonlijkheden (Ángela Davis, Danny Glover, Dolores Huerta, Ignacio Ramonet…) hier aanwezig zullen zijn en op deze manier zullen wij gaan bereiken dat het Amerikaanse volk de waarheid van de deze zaak zal kennen”, verklaarde ze.
De moeder van René González verklaarde de internationale stilte rondom de begane onrechtmatigheden tegen Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero en zijn zoon: “De massamedia zetten zich niet in voor goede doelen, zij zijn een monopoly van de rijken om het systeem te beschermen. Wíj zijn degenen die het moeten doen, van persoon tot persoon. En wij blijven volhouden totdat het volk de waarheid kent.”
Irma gaf de noodzaak aan om alle mogelijke alternatieve media af te lopen, om de Amerikaanse maatschappij te overtuigen van de willikeurige handelingen tegen de Cubanen.
De moeder van René González bekende tegelijkertijd het handelen van de Nationale en Internationale Comitées voor de vrijlating van de vijf in de VS: “Die houding kan nergens mee vergeleken worden; men heeft zich bezig gehouden met de zaak van de vijf op een ongeïnteresseerde manier, zo ongeloofwaardig. Wij zijn er trots op dat er ook andere mensen zijn in dit land. Dankzij hen hebben we iets bereikt, dankzij hen is er deze activiteit in Washington. 
Georganiseerd door het Internationale Comité voor de vrijlating van de vijf Cubanen, onder auspiciën van het Instituut voor Politieke Opleidingen (IPS) én gedragen door meer dan 50 organisaties en personen, is de Tweede Vijfdaagse in Washington DC voor de vijf het antwoord op de vermaning van november 2012 gedurende de 8e Samenspraak voor de vrijlating van de vijf en tegen het ontwikkelde terrorisme in Holguín, Cuba. Volgens een bericht van het hierboven genoemde internationale comité, komen bekende intellectuelen, schrijvers, artiesten, leden van de vakbeweging, religieuze leiders, advocaten en vrienden van de solidariteit in het algemeen bij elkaar in Washingon DC om bewust te worden van de zaak van de vijf en om president Barack Obama om een humanitaire oplossing te vragen om deze mannen terug naar hun vaderland sturen.

(Vertaling uit het Spaans: Erna Bosse)

 

Doorbraak Cuban 5 : René Gonzalez is vrij

a-rene-familia-001

René González was de eerste van de vijf die op 7 oktober 2011 vrijkwam, na het volledig uitzitten van zijn straf. Omdat hij ook de Amerikaanse nationaliteit moest hij echter nog drie jaar in de VS verblijven, zogenaamd in het kader van een herintegratieprogramma in de maatschappij.

Dat betekende dat René, die geen enkele intentie heeft om verder in de VS te blijven, nog drie extra jaar van zijn familie werd gescheiden.  Zijn vrouw is al die tijd en tot op heden een inreisvisum in de VS geweigerd.De rechter ging niet in op een eerdere aanvraag om René definitief naar Cuba te laten vertrekken. Hij kreeg vorig jaar wel toestemming om twee weken naar Cuba te reizen om zijn stervende broer te bezoeken en op 12 april om de afscheidsdienst bij te wonen van zijn op 1 april overleden vader.Op 3 mei besloot de rechter uiteindelijk in te gaan op een nieuwe vraag van René’s advocaat. Mits hij afziet van zijn VS-nationaliteit – zoals hij zelf had aangeboden –  kan René González voorgoed op Cuba blijven.Voorlopig blijven de overige vier Cubanen, Fernando González, Antonio Guerrero, Ramon Labañino en Gerardo Hernández opgesloten in de VS.  De zaak van Gerardo is de meest schrijnende. Hij kreeg twee maal levenslang plus vijftien jaar!  Ook zijn vrouw Adriana Pérez krijgt geen inreisvisum van de VS om haar man te bezoeken. Amnesty International riep de VS in 2010 op om, op basis van een uitgebreid rapport, de zaak op te lossen en de wereldwijd aangevochten gevangenisstraffen van de Cuban Five op te schorten.

Jonge muzikanten uit Cuba en Québec (Canada) in concert voor solidariteit

quebec_0413

Met een concert, gegeven door studenten van de scholen voor de kunst La Seigneurie uit Québec en El Cucalambé uit Las Tunas, werd op donderdag 4 april een culturele uitwisseling tussen Canada en Cuba officieel afgesloten.

Met een speciaal voor de gelegenheid gevormd groot orkest vertolkten de studenten een scala aan klassieke werken. Ook werd aan het concert meegewerkt door een koor en dans- en balletstudenten.

Een en ander vond plaats in het kader van de 51e verjaardag van de Stichting van de Vereniging van Jonge Communisten, de 52e verjaardag van de Organisatie van pioniers José Martí en de 25e verjaardag van El Cucalambé.

‘Het doel van het project is een culturele uitwisseling cultuur, ervaring opdoen met een professionele voorbereiding en het geven van een kans om Cuba te leren kennen zoals het echt is’, zei Pierre Boucher, één van de uitgenodigde docenten.

Het concert werd mede opgedragen aan de Vijf van Cuba.
‘Het kunstonderwijs op het eiland’, voegde Boucher hieraan toe, ‘heeft een hoog niveau, omdat het erin slaagt techniek, talent en interesse samen te voegen, terwijl de autochtone waarden behouden blijven’.

Audray Bouchard, die zijn reisjes naar Las Tunas al begon toen hij nog student was en nu meekwam als docent, prijst de educatieve waarde van een dergelijke ervaring, die bovendien het algemene karakter van taal van de kunst en in het bijzonder van de muziek, laat zien.
De leerlingen en leraren uit Québec organiseerden uitstapjes naar musea, historische plekken en plaatselijke gemeenschappen.
Het uitwisselingsprogramma tussen de twee bestaat sinds 2008 en omvat de voorbereiding door de docenten, donatie van muziekinstrumenten en festiviteiten en festivals in Québec.

 

Gerardo Hernadez van de Cuban 5 mag geen bezoek ontvangen

gerardo_Cuban5

Danny Glover

Autoriteiten van de gevangenis in Victorville, Californië, verboden de bekende acteur Danny Glover een bezoek te brengen aan Gerardo Hernández. Een bezoek dat wel gepland was…, berichtte het Internationale Comitée voor de Vrijlating van de Vijf.

De autoriteiten van de gevangenis zeiden tegen Glover , die sinds 2010 negen keer de Cubaanse antiterrorist heeft ontmoet, dat hij niet wordt toegelaten omdat men niet van de afspraak op de hoogte was. Dit is een willekeurige beslissing van de gevangenis, want iedere persoon die op de bezoekerslijst van een gevangene voorkomt heeft het recht om een bezoek te komen brengen,volgens de notitie van het Comitée.

Ook wordt Danny Glover bedankt voor zijn voortdurende inspanningen om Gerardo en zijn vier vrienden te steunen in de strijd voor hun vrijheid.

Het proberen om Gerardo af te zonderen van zijn familie en vrienden is een vast patroon geweest van de Amerikaanse regering voor al bijna 15 jaar.

Gedurende deze periode heeft de regering van de VS herhaaldelijk een visum geweigerd voor zijn vrouw Adriana Pérez om Gerardo in de gevangenis te bezoeken.

Beschuldiging nieuwe onrechtmatige maatregelen tegen één van De Vijf

cuban5_rene_hover

Cuba veroordeelt openlijk de nieuwe meedogenloze optredens tegen één van de Cubaanse Vijf, die ten onrechte worden vastgehouden in de VS. Het gaat om René González Sehwerert; hem wordt consulair bezoek geweigerd.

De regering van de VS verhardt het toezicht op de vrijheidsomstandigheden van René; deze gaat steeds meer op regels van een gevangenis lijken, voegt een verklaring van het ministerie van buitenlandse zaken (MINREX) toe.

Dit is de tekst van de verklaring:

De held van de republiek Cuba, René González Sehwerert, is onderwerp geweest van een nieuwe willekeurige maatregel van de regering van de VS, die het toezicht verhardt op zijn vrijheidsomstandigheden en laat het steeds meer op een gevangenis lijken, met het doel om te blijven straffen, na vele jaren oneerlijke en wrede behandeling.

Sinds september 2012 heeft het departement van de staat alle verzoeken afgewezen van het Cubaanse Consulaat in Washington, waarin de Cubaanse diplomaten consulair bezoek hebben aangevraagd, zoals deze permanent waren overeengekomen gedurende de 13 jaar waarin René gevangen zat en in de eerste maanden van zijn zicht op vrijheid, tot aan zijn geplande vrijlating.

De Cubaanse Diplomatieke Missie in de VS heeft het Departement van de Staat verschillende alternatieven gepresenteerd om de regelmatige consulaire bezoeken aan René voort te zetten. Tot nu toe zijn zij afgewezen.

De VS schendt hiermee de Conventie van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 1963, die het recht beschermd van René González Sehwerert om vrij te communiceren met de functionaris van de Cubaanse Consulaat in Washington, inclusief een bezoekregeling.

Deze moedwillige en wrede komt bovenop de strenge vrijheidsvoorwaarden; René wordt namelijk gedwongen nog 3 jaar in de VS te blijven, gescheiden van zijn familie, trerwijl hij zijn gevangenschap al uitgezeten heeft.

Cuba veroordeelt sterk deze arbitrale beslissing van de autoriteiten van de VS, die de rechten van René schendt, en die op zijn beurt de Noord-Amerikaanse regering aansprakelijk stelt voor de lichamelijke veiligheid en integriteit van René.

Cuba zal niet ophouden deze mishandelingen wereldkundig te maken en zal niet stoppen met haar pogingen om te bereiken dat René terugkeert naar zijn vaderland.

Dat geldt ook voor Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez en Fernando González Llort, allen onterecht opgesloten in de VS voor al bijna 15 jaar.

La Habana, 27 februari 2013

Farewell el Commandante

chavez

 

 

 

 

 

 

Written by Government of Cuba   

 

Statement of the Revolutionary Government:

 

It was with profound and searing grief that our people and the Revolutionary Government learned about the decease of President Hugo Chávez Frías and are therefore preparing to pay a heartfelt and patriotic tribute to him, for he will go down in history as a Hero of Our America. We convey our sincere condolences to his parents, brothers, daughters and son as well as all of his relatives, whom we feel are already ours, for Chávez is also a son of Cuba, Latin America, the Caribbean and the whole world.

 

In this moment of profound sorrow, we share our deepest feelings of solidarity with the brother people of Venezuela, whom we will continue to accompany under any circumstances.

 

The Bolivarian Revolution will be able to count on our resolute and unrestricted support at these difficult moments.

 

We reiterate our support, encouragement and confidence in victory to our comrades of the Bolivarian political and military leadership and the Venezuelan Government.

 

President Chávez has been waging an extraordinary battle throughout his young and fruitful life.  We will always remember him as a patriotic military to the service of Venezuela and the Bigger Homeland; as an honest, clear-sighted, audacious and courageous revolutionary fighter; as a leader and supreme commander in whom Bolivar reincarnated in order to conclude what he had left unfinished; as the founder of the Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America and the Community of Latin America and Caribbean States.

 

His heroic and indefatigable struggle against death is an insuperable example of firmness.  The admirable commitment shown by his doctors and nurses have been a feat of humanism and dedication.

 

The return of the President to his beloved Venezuelan homeland changed the course of history.  “We have a homeland,” he exclaimed, filled with emotion, on December 8 last, and he returned to his homeland to confront the biggest risks imposed by his disease.  Nothing and no one could ever take away from the Venezuelan people the homeland that they have recovered.

 

The work of Chávez emerges undefeated before our eyes.  The achievements attained by the revolutionary people who saved him from the coup orchestrated on April of 2002, who have followed him without hesitations, are already irreversible.

 

The Cuban people considers him to be one of its most outstanding sons and has admired, followed and loved him as if he were its own. Chávez is also Cuban! He also suffered our difficulties and problems and did everything he could, with extraordinary generosity, especially during the harshest years of the Special Period.  He accompanied Fidel as a true son and forged a very close friendship with Raúl.

 

He excelled in all the international battles against imperialism, always in defense of the poor, the workers and our peoples.  Filled with passion, persuasively, eloquently, ingeniously and excitedly he spoke from the roots of the peoples; he sang our joys and recited our passionate verses with ever-lasting heroism.

 

The tens of thousands of Cubans who work in Venezuela will pay tribute to him through the fervent accomplishment of the international duty and will continue to accompany, with honor and altruism, the heroic deeds of the Bolivarian people.

 

Cuba will remain forever loyal to the memory and the legacy of Commander President Chávez and will continue to pursue his ideals in favor of the unity of the revolutionary, integration and independence forces of Our America.

 

His example will guide us in our future battles.

 

Ever Onwards to Victory!

 

March 5, 2013

Permanent Mission  of Cuba to the  United Nations

www.cubadiplomatica.cu/onu