Fonds voor de genezing van de voet van Willem Veldhoven

20151003_124123Willem heeft diabetes type 1 (en moet daarvoor insuline spuiten). Nu wil de wond aan zijn voet maar niet genezen. Eind september werd zijn grote teen geamputeerd omdat ook het bot was aangetast.

Maar herstel na de operatie gaat uiterst moeizaam. Met deze erfelijke aandoening wil Willem niet het lot van zijn oudere broer volgen.(overleden)

Via vrienden op Cuba, die zijn toestand voorlegden aan artsen, kreeg hij te horen dat daar het middel Heberprot-Pontwikkeld is, waarmee ze prima resultaten bereiken voor diabeten met open wonden.

Op Wikipedia kan je je laten informeren over dit op Cuba ontwikkelde middel Heberprot-P, dat al in heel veel landen gebruikt wordt, maar helaas nog niet in de Hollandse ziekenhuizen bekend is.Naamloos

Een buitenkans, dat Willem zo goed bekend is met Cuba, in al de jaren, dat hij zich voor dat land inzet.

 Hij kan nu met zijn voet niet werken (en biologische producten op de markten verkopen) en met alleen zijn AOW heeft hij niet het geld voor een ticket -in december heen, en 2 maanden later terug.

Als wij nu twaalf donateurs vinden die elk 100 euro willen schenken, dan kan Willem een ticket kopen en op Cuba genezen.
Ik ben een oude bekende/vriendin van Willem, en heb hem mijn steun toe gezegd.
Als je hier aan wilt bijdragen, dan graag je toezegging nog voor het einde van dit jaar.
En het geld, onder vermelding “fonds voor voet Willem” ,kan je overmaken of op mijn rekening op naam van Pau A.Voute op rekening nummer NL56 INGB 000 505 5428, of direct op de rekening van Willem: WJM Veldhoven, NL15 INGB 0700 985964 .

Wij zullen je op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Vriendelijke groeten, ook namens Willem, Pau Voûte.

 pauvoute@xs4all.nl
wvcuba@hotmail.com
zie ook www.holandaprocuba.nl
Tel 0650994645

Cuba pro Holanda

Naamloos

Naamloos“Het gaat niet best met de wond aan mijn voet”. Aan het woord is voorzitter van Holanda Pro Cuba Willem Veldhoven. “Het liefst pakte ik vandaag nog mijn koffers en stapte ik op het vliegtuig naar Cuba”.

Aanleiding voor deze verzuchting is een e-mail van de Cubaanse arts, angioloog en vasculaire chirurg Dokter Orlanda Segura. ‘Ik schrijf u om te zeggen dat wij hier op Cuba mensen genezen met een diabetische voet zoals u heeft. Ik heb me niet heel goed in de situatie kunnen verdiepen maar onze wederzijdse vrienden hebben mij uitgelegd dat uw teen is geamputeerd door sepsis van het bot’, zo begint de e-mail die Willem ontving. ‘We hebben een behandeling met Heberprot, een geneesmiddel dat wordt gemaakt op basis van de fysiologie van epidermale groei die granulatie en genezing mogelijk maakt bij zweren die verschijnen na de operatie zoals als u hebt gehad’. Op Cuba geen kostbare niet-werkende behandeling met een vacuum-pomp. Dokter Orlando Segura meent na het zien van foto’s van Willems voet, dat voor zover hij het kon beoordelen Willem op Cuba prima zou kunnen genezen. “Begrijp je nu waarom ik hier niet meer rustig zit. Iedere week die uitzichtsloze behandeling en de wetenschap dat mijn oudste broer aan dezelfde kwaal is overleden,” aldus een geagiteerde Veldhoven. “Ik heb het nagevraagd. Hier hebben de dokters niet eens van het middel gehoord, terwijl het al duizenden mensen geholpen heeft en zelfs international prijzen gekregen.” Veldhovens ogen spugen vuur. Op Cuba, waar de medische zorg gratis is, kunnen ze hem in no time genezen. En hier? Hier betaal je je blauw aan ziekenkostenpremies en word je op je met het grootste gemak op je aow-uitkering gekort, zodat je niet eens een ticket kan betalen.

Willem predikt al jaren de international solidariteit met zijn stichting ‘Holanda pro Cuba’. In zijn geval kan die solidariteit echt wederzijds zijn als dit Cubaanse geneesmiddel hem de lang verwachte genezing zou kunnen brengen. ‘Cuba pro Holanda’ dus.

info over Heberprot vindt u HIER 

 

 

 

De nieuwste ontwikkelingen

Bio-Fair-Trade_nov_2015_flyer-2

Bio-Fair-Trade_nov_2015_flyer-1Bio-Fair-Trade_nov_2015_flyer-2

 

 

 

 

 

 

 

 

De pakketten zijn wisselend samengesteld en bevatten  onder andere honing, olijfolie, wijn, jam, ahornsiroop, chocolade, appelcider,  mosterd en mayonaise, alles biologisch natuurlijk. Er is ook een speciaal pakket met Cubaanse Rum.
Bij vijf pakketten of meer stellen in overleg met u het pakket samen.

Een Bio-Fairtrade Voedselpakket is het perfecte kerstpakket, met kwaliteitsspullen en u steunt tegelijkertijd het Cubaanse volk. Recentelijk zijn er door de VS allerlei beloftes gedaan over het opheffen van de handelsboycot, maar het is in wezen nog steeds van kracht. Dus zo lang de boycot nog steeds van kracht is, heeft het Cubaanse volk uw steun nodig.

Interview Cubaanse Ambassadeur: Fermín Quiño­nes Sánchez 

Cuba-Ambassador-Fermin-Quinones-598x420

Cuba-Ambassador-Fermin-Quinones-598x420

1. U bent nu al één jaar ambassadeur hier in Neder­land, nadat u 10 jaar geleden ook al een functie aan de ambassade in Nederland had. Wat wilt u kwijt over uw verblijf hier nu?

Fermín: Terugkomen naar Nederland is een grote kans, niet alleen voor mij persoonlijk, maar voor elke diplomaat is het een goede gelegenheid om terug te keren naar het land waar hij/zij ooit zijn/haar diplomatieke carrière begon. Ik heb hier veel vrienden gemaakt, en ook veel bilaterale en multi­laterale ervaring opgedaan. Ik heb ook zeer veel positie­ve contacten met de solidariteitsbeweging (voor Cuba) hier in Nederland.

De relatie tussen de Cubaanse en de Nederlandse regering is de afgelopen jaren beter geworden. We werken er hard aan om op verschillende terreinen onze samenwerking voort te zetten en te versterken. Dit nieuwe scenario heeft mij de kans gegeven om te helpen met het versterken en verbeteren van de betrekkingen tussen onze landen. Dit is een grote uitdaging: er is een hoop werk te doen na enkele jaren van laag profiel.

Er vonden twee bezoeken plaats van twee verschillende ministers van Buiten­landse Zaken van Nederland in minder dan 1,5 jaar tijd. Het bezoek van voor­malig minister Frans Timmermans in 2014 was zeer positief. Dit was de eerste keer dat een minister van Buitenlandse Zaken uit Nederland Cuba be­zocht. Het bezoek werd later herhaald door (huidig) minister van Buiten­landse Zaken, Bert Koenders. Beide bezoeken werden zeer gewaardeerd door het Cubaanse volk en de Cubaanse regering.

Er is dus een hoop werk aan de winkel, maar wij zijn meer dan bereid om zaken, investeringen en samenwerking te promoten. Het is goed dat de Neder­landse regering op dezelfde lijn zit, wat onze banden zeker ten goede zal komen.

2. Het is een spannende tijd voor Cuba nu: wereldwijd, op Europees gebied, en ook met betrekking tot de relaties tussen Cuba en Nederland. We zien hierbij het ontplooien van samenwerking, in het bijzonder in de handel.

Fermín: Dit zijn zeer belangrijke tijden voor de buitenlandse betrekkingen van Cuba. De situatie laat ons zien dat Cuba nooit echt geïsoleerd is ge­weest en altijd veel steun heeft gekregen. Een overweldigende meerderheid van de internationale gemeenschap steunt elk jaar de eis de blokkade van de VS tegen het Cubaanse volk te beïndigen, en de solidariteit met Cuba is toegeno­men.

Cuba bevindt zich in een nieuwe fase wat betreft zijn relaties met de EU. Cuba heeft op meer­dere momenten zijn bereidheid getoond om hierin vooruit­gang te boeken. Nu is het tijd om door te gaan met het opbouwen van een goede relatie met de EU. Eén van de grootste hindernissen in deze relatie is de onrechtmatige Common Position van de EU ten opzichte van Cuba. Cuba heeft deze Common Position nooit geaccepteerd als basis voor samenwerking en verhouding tot het blok. De Common Position heeft bewezen een onbruik­baar instrument te zijn, omdat Cuba niet heeft toegelaten zichzelf van de wereld te isoleren. Dit was een politiek vol van tegenstrijdigheden.

Zoals bekend zijn Cuba en de EU aan het onderhandelen over de ‘Overeenstem­ming over Politieke Dialoog en Samenwerking’ die de leidraad moet zijn voor de verhouding tussen beide zijden. Enkele besprekingen hebben al plaatsge­vonden en beide zijden willen dit proces zo snel mogelijk gaan afsluiten. De dialoog heeft plaatsgevonden op een respectvolle en constructieve ma­nier, en wij gaan er vanuit dat dit zo blijft tot het einde van de onder­handelingen.

Voor veel Europese landen kan het nauwer samenwerken met Cuba belangrijk zijn voor verschillende sectoren: Cuba kan een belangrijke handels- en investeerderspartner zijn vanwege zijn strategische ligging op allerlei verschillende aspecten zoals economie, defensie, etc.

3. Kunt u ons wat vertellen over de actuele ontwikkelingen in de onderhan­delingen tussen Cuba en de VS na de besprekingen in Panama?

Fermín: Op 21 mei begon de derde ronde van onderhandelingen tussen Cuba en de VS. Het belangrijkste is dat er een nieuw momentum is gecreëerd om de ban­den tussen onze landen te herstellen en te repareren. Het herstellen van re­la­ties tussen onze landen betekent echter niet dat de relaties tussen de twee landen genormaliseerd zijn: de relaties tussen onze landen zijn nooit ‘normaal’ geweest als zodanig. Het zal tijd kosten om een normale verhou­ding te hebben. Eerst moeten enkele zaken opgelost worden, zoals:

– Het onvoorwaardelijk opheffen van de economische, commerciële en finan­ciële blokkade.

– Het teruggeven van ons grondgebied dat illegaal is bezet door de Guan­tánamo Marinebasis.

– Het staken van radio en tv-uitzendingen en van subversieve en destabili­sa­tieprogramma’s tegen ons eiland.

– Compensatie voor het Cubaanse volk voor de schade die de mensen en de economie is aangedaan en waar we nog steeds onder lijden.

Het is duidelijk dat het opheffen van de blokkade de grootste prioriteit heeft en omdat de blokkade nog van kracht is zullen wij doorgaan met het aanbieden [aan de Algemene Vergadering van de VN, nvdr] van onze conceptre­solutie genaamd ‘De Noodza­kelijkheid van het beëindigen van het Economi­sche, Commerciële en Finan­ciële Embargo, opgelegd door de Verenigde Staten van Amerika, tegen Cuba’ die elk jaar gepresenteerd wordt aan de Ver­enigde Naties.

De blokkade heeft politieke doelen van de Verenigde Staten op geen enkele manier naderbij gebracht. President Obama geeft dit nu zelf toe. Eén van de resul­taten van de nieuwe politieke situatie is dat de regering van de Ver­enigde Staten beloofde dat zij Cuba van de lijst zouden schrappen van landen die terro­ris­me steunen. Dat gebeurde inmiddels op 29 mei 2015.

Cuba heeft nooit terrorisme gesteund: Cuba en de Cubaanse bevolking zijn zelf slachtoffer van terroristische aanslagen. In totaal zijn 5577 mensen op Cuba door deze aanslagen gewond geraakt of gedood. De stap die is gezet om Cuba van deze lijst af te halen is een zeer recente ontwikkeling, naast de nagestreefde en mogelijke opheffing van de blokkade.

President Raúl Castro benadrukte tijdens de conventie van de Amerika’s in Pana­ma, en ook tijdens andere momenten, dat internationalisme, solidari­teit, en de princi­pes van de Cubaanse Revolutie altijd leidend zullen zijn voor de Cubaanse bevolking, en dat we deze principes nooit zullen verloo­chenen. Geen trans­itie, maar het versterken van de Revolutie. Cuba zal altijd zijn soeverei­niteit en recht op zelfbeschikking verdedigen.

Een van de sterkste punten van dit proces van het herstel­len van de relatie is in elk geval dat beide zijden hun verhaal op een zeer respectvolle manier naar elkaar heb­ben kunnen uitwisselen. Er zijn geen voorwaarden of andere soort drukmiddelen ge­bruikt en dat betekent dat we op gelijkwaardige en soeverei­ne basis aan het onderhandelen zijn, volgens het VN Handvest en het inter­nationaal recht.

4. Is de kans aanwezig dat de Amerikanen Guantánamo zullen verlaten? Hoe zit het precies met de opheffing van de blokkade?

Fermín: Guantánamo is een belangrijk punt, omdat het hier om een belangrijk grondgebied gaat dat onrechtmatig aan de VS is gegeven. Guantánamo Basis moet terug­gegeven worden aan wie het toebehoort: aan het Cubaanse volk en het Cubaan­se territorium, en dat is zeer belangrijk in het proces van het normalise­ren van de relatie tussen onze beide landen. Cuba zal de de strijd voor de teruggave van Guantánamo niet opgeven, en dit moet zeer duidelijk zijn voor de inter­nati­onale gemeenschap.

Wat betreft de blokkade, in lijn met wat ik al eerder zei: er zijn slechts kleine maatregelen getroffen. De blokkade is nog steeds intact. President Barack Obama moet nog meer stappen nemen in het licht daarvan. Hij kan meer maatregelen treffen om de blokkade te verminderen, terwijl er een serieuze discussie plaatsvindt in het Congres om dit onzinbeleid te beëindigen.

Na 17 december is de implementatie van de blokkade tegen Cuba onveranderd gebleven. Eén van de meest schrikbarende voorbeelden daarvan blijkt uit de boete van 1710 miljoen dollar tegen de Duitse Commerzbank, en de boete van 7.658.300 dollar tegen het Amerikaanse bedrijf PayPal.

Onder de regering van president Obama is de blokkade verder verscherpt en zijn haar territoriale maatregelen versterkt door het uitdelen van boetes aan 42 Amerikaanse en buitenlandse bedrijven, alles bij elkaar met een waarde van 13.279.148.196 dollar.

Alhoewel president Obama met zijn beslissing om Cuba van de zogenaamde lijst van staten die internationaal terrorisme steunen af te halen een daad van historische rechtvaardigheid beging, een lijst waarop Cuba in de eerste plaats niet hoorde te staan, betekent dit nog niet het einde van alle moeilijkheden die komen kijken bij alle verboden en restricties door de blokkade tegen ons land.

De blokkade is een illegale en een vijandige daad. Het is het hoofdobstakel voor de normalisatie van de verhouding tussen Cuba en de VS. Cuba kan niet vrij exporteren, noch kan het producten en diensten importeren van en naar de VS, die een natuurlijke markt zijn omdat het zich in onze geografische regio bevindt. We kunnen geen gebruikmaken van de dollar in onze interna­tionale financiële transacties of bankrekeningen hebben in deze valuta in derde landen. Ik kan veel voorbeelden geven die de wreedheid van de blokka­de aantonen en hoe schadelijk het is geweest voor de bevolking van Cuba, maar dan zouden we uren verder zijn, en waarschijnlijk niet stoppen met praten.

Het is ongelooflijk dat de internationale gemeenschap al 20 jaar pleit voor het opheffen van de blokkade, en dat er nog steeds niets is gebeurd.

Op 27 oktober, niet ver in de toekomst, zal Cuba zijn jaarlijkse roep aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, om de economische, commer­ciële, en financiële blokkade van de Verenigde Staten op te heffen, herha­len. Wij verwach­ten wederom de steun van de meer­derheid van de landen over de gehele we­reld.

De nieuw opgestelde resolutie die gepresenteerd zal worden houdt er reke­ning mee dat er nieuwe bilaterale omstandigheden zijn waarin Cuba en de Verenigde Staten zich begeven. Wij verwelkomen hierin het herstellen van diplomatieke betrekkingen en erkennen de bereidheid van de president van de Verenigde Staten om de blokkade op te heffen.

Wij zijn ervan overtuigd dat vroeg of laat dit beleid aan zijn einde zal komen, en dat wanneer dat moment zover is, de mensheid nooit het heldhaf­tige verzet van de Cubaanse bevolking zal vergeten.

5. Weet u zeker dat Raúl “terug naar de kerk gaat als de paus zijn progres­sieve weg verder vervolgd?” Is dit een van de stappen om de confrontatie te verminderen? 

Fermín: Het belangrijkste is de rol van de paus te erkennen bij het schep­pen van een heldere en respectvolle omgeving voor de dialoog tussen de VS en Cuba. Wij zijn de paus zeer dankbaar voor wat hij heeft gedaan om beide regerin­gen dichter bij elkaar te brengen en de bilaterale relatie te her­stellen. Ondanks wat sommigen beweren heeft Cuba geen con­flict met de Katho­lieke Kerk, noch met andere religies in en buiten Cuba. De samenwer­king tussen religieuze en niet-religieuze mensen in en buiten de Commuis­tische Partij van Cuba is altijd heel goed geweest.

Het idee van onze kant is om de paus te blijven steunen in het helpen van de armen en het bevechten van honger en armoede. Het bezoek van de paus aan Cuba in september was een groot succes en had grote betekenis voor het Cu­baanse volk.

Paus Franciscus was zeer welkom in ons land en hij uitte zijn dank voor de manier waarop hij werd verwelkomd. Op Cuba worden alle bezoekers altijd warm ontvangen.

6. Hoe is de politieke en economische situatie op Cuba zelf op het moment? Verloopt het ‘updaten’ van de Revolutie succesvol?

Fermín: Cuba moet zichzelf zien te plaatsen in een toenemend complexere wereld die nieuwe standaarden van duurzame economische groei en structu­rele veranderingen voorstaat. Bovendien moeten we dat proces in overeenstemming brengen met de socialistische concepten waarin wij geloven.

Het updaten van de Revolutie is zeer succesvol geweest op Cuba: de situatie is ten goede veranderd voor de bevolking en voor de economie. Er zijn nog steeds veel problemen, maar de Cubaanse bevolking realiseert zich dat zij zelf een belangrijke rol moet spelen in het verbeteren van de situatie op Cuba.

Er is kortgeleden een wet ingevoerd die het makkelijker maakt voor be­drij­ven om te investeren op Cuba: dit is de nieuwe Cubaanse Investerings­wet, die geüpdatet is met het doel onze economie op te bouwen. Toen ik kortgele­den Neder­landse toeristen en ondernemers vroeg wat hen opviel aan de Cu­baanse maat­schappij, zeiden ze dat ze vonden dat het land elke keer als zij terug­kwamen ten goede was veranderd.

Op dit moment verwachten we op Cuba 4 procent economische groei. Dit is goed, hoewel we nog steeds interne en externe problemen moeten overwinnen. De blokkade van de VS tegen onze bevolking blijft nog steeds van kracht. Deze blokkade doet ernstige schade aan het materiële, psychologische, en spiri­tuele welzijn van de Cubaanse bevolking en belemmert de economische, cultu­rele, en sociale ontwikkeling. Er is geen enkel deel van de economi­sche en sociale activiteiten van het Cubaanse volk dat geen last heeft van de vernietigende en destabiliserende werking van dit illegale beleid.

We moeten zorgvuldig de verworvenheden van de Revolutie blijven verde­di­gen zoals: onderwijs, publieke gezondheidszorg, en vele andere zaken waar onze bevolking voordeel bij heeft. Economische groei, echter, is een abso­lute noodzaak. Dit is waarom voor de Cubaanse economie de sleu­telwoor­den ‘duur­zaamheid’ en ‘welvaart’ zijn, naast modernisatie en toege­nomen produc­tivi­teit.

Toerisme is een belangrijk deel van onze economie. Het aantal toeristen dat naar Cuba is gekomen is gegroeid met 14 procent sinds het eerste kwartaal van 2015. Afgelopen jaar bezochten meer dan 3 miljoen mensen ons eiland – een record.

In de context van goede bilaterale betrekkingen tussen Nederland en Cuba, namen er afgelopen april 20 Nederlandse bedrijven deel aan een handels­missie naar Cuba. Sommige van deze bedrijven onderzochten de mogelijkheden hun banden te versterken op het gebied van onder meer de toerismesector, de agrarische sector en infra­struc­tuur. Ik denk dat dit een nieuwe positieve stap is tussen Nederlanders en Cubanen met positieve resultaten voor beide zijden. Ik ben ervan over­tuigd dat er veel gebieden zijn waarin we kunnen samenwerken.

In andere sectoren is de eigendomsstructuur op Cuba veranderd. Er zijn meer kleine bezitters, en meer coöperatieven in de agrarische en dienstensecto­ren, alhoewel de planeconomie nog steeds de focus is van de Cubaanse econo­mie. Industrialisatie en modernisering blijven een zeer belangrijk perspec­tief voor de hedendaagse Cubaanse economie. Daarom is een andere focus het ontwik­kelen van hightechmachines en apparatuur. Dit is voor de toe­komst zeer belang­rijk. Daarnaast is de productie van voedsel op de boerde­rijen, om zelfvoor­zienend te zijn, een strategische prioriteit voor Cuba.

7. Hoe zit het met de politieke steun van de meerderheid van de Cubaanse bevolking? We zagen op 1 mei een zeer grote demonstratie op Cuba. Hoe zit het met de gecompliceerde situatie van de steun van de Cubaanse jeugd voor de Revolutie? 

Fermín: De steun voor de Cubaanse Revolutie is nog steeds erg groot: er was een opkomst van 88,3 procent bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Dit ge­beurt in een land waar kiezen niet verplicht is. De bevolking maakt actief deel uit van de politieke activiteiten, en zijn actoren in de poli­tieke en economi­sche processen van ons land. Op 1 mei was er een hoge opkomst: grote demonstra­ties tonen aan dat de bevolking nog steeds de Revolutie steunt; 1 mei is ook altijd een goede gelegenheid voor mensen om iets te vieren en zichzelf te vermaken. De resultaten van de maatregelen zullen zichtbaar zijn. Cuba heeft buitenlandse investeerders nodig, maar deze ontwikkeling zal gecontroleerd door de staat plaatsvinden, en op basis van de noodzaak en strate­gieën ondersteund worden door de natie.

De jeugd op Cuba is zeer geïntegreerd in onze samenleving. Zij participeert in het regerings- en het beslissingsproces door middel van de ver­schillende sociale structuren en organisaties. Op Cuba speelt de jeugd een zeer be­langrijke rol in het opbouwen van een nieuwe samenleving. Er is bij­voor­beeld de Communistische Jongeren Liga. Het lidmaatschap hiervan is vrij­willig, en dat is correct. Onze benadering van de jeugd is van het grootste belang, omdat zij de toekomst is van ons land.

Desondanks staan we voor ingewikkelde kwesties, zoals in elk land. Met betrekking tot de jeugd kunnen we niet werken met oude structuren: de wereld is veranderd op allerlei manieren, en we moeten onze benadering gericht op de jeugd updaten. Het is heel makkelijk voor mensen om informa­tie te verkrijgen vandaag de dag: informatie kan zich snel verspreiden, en daar moeten we gebruik van maken. Ik geloof dat de geschiedenis de jeugd de basis geeft om een succesvolle toekomst op te bouwen: kennis van haar ge­schiedenis geeft haar de controle over de toekomst. Het is noodzakelijk om onze structuren te veranderen. Om met nieuwe, maar ook met oude methodes te werken.

8. Heeft u nog een speciale boodschap voor de lezers van Manifest? 

Fermín: Aan al onze kameraden en lezers van Manifest: wij vragen jullie om door te gaan met jullie steun voor Cuba en de Cubaanse Revolutie, en de waarheid en realiteit te verspreiden over Cuba. Stop niet met het promoten van de sociale idealen van de Revolutie, die niet slechts voor het Cubaanse volk gemaakt zijn, maar voor iedereen die gelooft dat een betere toekomst mogelijk is.

Interview door Wil van der Klift; uitwerking Kevin Leijn.
Verschenen in Manifest

Gelukkig weer terug

20151003_124123

20151003_124123Willem even op Krukken. Na een verblijf van een kleine week in het ziekenhuis ben ik weer paraat. De Marktkraam moet bijgevuld worden! Dus hup ernaar toe.

Dit is een voorbeeld van een Bio-Fair-Trade-Food pakket,
al vanaf 25 euro.
Het hele jaar door20151003_125341 te bestellen, als leuk cadeau, voor een speciaal moment, ook zelf samen te stellen.
Vanaf 5 pakketten worden ze gratis thuis bezorgd.

Deze producten zijn te koop in Jouw Marktkraam, Ophelialaan 151, Aalsmeer (tegenover de Jumbo).

PS 10% van de verkoop gaat naar het MicroKrediet Project voor Cuba.

 

 

Even naar het ziekenhuis

150619_willem_markt
150619_willem_marktBeste Familie en Vrienden,
Vandaag kreeg ik in het ziekenhuis te horen dat mijn grote teen morgen
geamputeerd moet worden. (dindag 29-sept 2015)
Omdat ik diabeet ben en al 15 jaar isuline spuit, wilde de open wond onder mijn voet,( ook niet met
antibiotica,) genezen.

Ik ben er nu bijna 5 maanden mee bezig…!
Omdat het bot nu wordt aangetast is het veiliger de grote teen er af te halen, om erger
te voorkomen.
Ik heb er vrede mee en vertrouw dit toe aan de medicus in het Diaconesse Ziekenhuis in Leiden.
Maak jullie geen zorgen, zodra ik weer thuis ben uit het ziekenhuis, laat ik weer van me horen.
Een warme omhelzing en groeten aan een ieder.
Willem Veldhoven.

Actie Microkrediet gaat door!

DSCF1669

150619_willem_marktWillem Veldhoven blijft zich onvermoeibaar inzetten voor de Microkrediet-actie op Cuba. Er zijn talloze Cubanen die graag een eigen bedrijfje willen beginnen of hun huis willen verbouwen, maar net die – voor ons – paar Euro niet hebben om van start te gaan.

Het geld wordt verstrekt als een lening en moet worden terugbetaald, zodat daarna ook anderen weer kunnen profiteren van een microkrediet.

 

STEUN DE ACTIE EN DONEER!

Alle bijdragen zijn meer dan welkom.

Alle donateurs worden uitvoerig op de hoogte gehouden van de vorderingen.
Laat de Cubanen niet in de steek, want ondanks alle mooie worden uit de VS blijft de onrechtvaardige  economische boycot van kracht.

MEER INFORMATIE VINDT U HIER >>>>>

Cuban 5 VRIJ!!!

cuban5_vrij

Eindelijk is het zover: de Cuban 5 zijn allemaal vrij en terug op Cuba.

De onwettige sancties hebben Cuba niet op de knieën gekregen en het terrorisme tegen Cuba en zijn leiders heeft niet gezegevierd.
Een mooi bericht in sombere tijden.