Reactie Holanda pro Cuba

Reactie van Holanda Pro Cuba op de schaamteloze, valse en leugenagtige beschuldiging van de VS van Amerika tegen Cuba .

Wij wijzen de Amerikaanse laster tegen Cuba af door het land op te nemen op
de lijst van staten die het terrorisme steunen.

De Verenigde Staten liegen en hebben geen bevoegdheid om Cuba aan te wijzen
als staatssponsor van het terrorisme.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maakt illegale lijsten
waarin het godslastert over soevereine en vreedzame landen als Cuba, die niet buigen voor hun hegemonie; het is bekend dat het doel is om politieke en economische dwang uit te oefenen en de criminele blokkade tegen het Cubaanse volk en de Cubaanse regering aan te scherpen.

Wij veroordelen en verwerpen de acties van de in diskrediet gebrachte
Amerikaanse regering tegen Cuba, die probeert de normalisering van de
betrekkingen tussen beide landen te belemmeren.

Als er lijsten zouden zijn van de landen met de grootste solidariteit, zou
die lijst worden aangevoerd door Cuba.

Duizenden Cubaanse families hebben slachtoffers gehad of hun leden zijn gehandicapt geraakt door terroristische aanslagen die met toestemming van de Amerikaanse regering tegen hen zijn gepleegd.

Willem Veldhoven Oprichter en Voorzitter van Stichting Holanda Pro Cuba.

 

Reacción de la Fundación Holanda Pro Cuba a la desvergonzada y falsa
acusación de los Estados Unidos de América contra Cuba.

Rechazamos las calumnias de los Estados Unidos contra Cuba al incluir al país en la lista de Estados que apoyan el terrorismo.

Los Estados Unidos mienten y no tienen autoridad para designar a Cuba como un Estado patrocinador del terrorismo.

El Departamento de Estado de EE.UU hace listas ilegales en la que blasfema contra países soberanos y pacíficos como Cuba, que no se someten a su
hegemonía; se sabe que el objetivo es ejercer una coacción política y
económica y recrudecer el criminal bloqueo contra el gobierno y el pueblo cubano.

Condenamos y rechazamos las acciones del desacreditado gobierno de los
Estados Unidos contra Cuba, que buscan impedir la normalización de las relaciones entre los dos países.

Si hubiera listas de los países más solidarios, esa lista estaría encabezada
por Cuba.

Miles de familias cubanas han sido víctimas o sus miembros han quedado
discapacitados por los ataques terroristas llevados a cabo contra ellos con la autorización del gobierno de los Estados Unidos.

Países Bajos, 13 de enero de 2021.
Willem Veldhoven
Fundador y Presidente de la Fundación Holanda Pro Cuba.

 

Brief aan mevrouw Marijnissen

 

 

 

Goede Morgen, Mevrouw Marijnissen,

Net als maanden geleden hoorde ik gisteren opnieuw een directeur van een ziekenhuis zeggen:De bedden en plekken is niet het probleem,, dat kunnen we opschalen en is te organiseren.

Maar bekwaam personeel, om de overbelaste Medici en Verpleegkundige, bij te staan, daar trek je niet even geen blik van open.
Nu met de als maar toegenomen stijging van de Corona besmetting en de druk op het ziekenhuispersoneel, die al zwaar overbelast zijn, wil ik u voorstellen om  de hulp in te roepen van Cubaanse artsen en verpleegkundigen.

Zij hebben ervaring met het bestrijden van epidemieën en zijn al eerder in verschillende delen van de wereld, actief geweest, om op uitnodiging van overheden, hun kennis en kracht, te leveren ter genezing van ziektes en epidemieën. ( in maart , aan Italië, zie website Cubaanse artsen helpen patiënten in het buitenland:  www.holandaprocuba.nl  Journaal bericht).

Als tweede punt wil ik u vragen, of u met medestanders in de tweede kamer, nu eindelijk een einde wil maken, aan de onmenselijke blokkade  van de VS van Amerika tegen het Cubaanse volk. 
Deze onwettige blokkade duurt al 60 jaar en in  de laatste vergadering van de VN was er een zo grootst mogelijke meerderheid, die de VS veroordeelde, maar weer sprak Amerika het veto recht uit en bleef de blokkade voortduren, zelfs onder Trump werd de blokkade verder aangescherpt.
Mevrouw Marijnissen, wilt u deze twee punten op de agenda zetten, zowel hier in ons parlement als in het  Europese parlement in Brussel.
Op onze website ziet u veel informatie over deze twee thema’s .(www.holandaprocuba.nl).

Hartelijke groet,

Willem Veldhoven, voorzitter van Stichting Holanda Pro Cuba. (sedert 25-07-1997)

Buenos días, Sra. Marijnissen,

Al igual que hace meses, ayer escuché a un director de un hospital decir nuevamente: Las camas y el espacio no son el problema, podemos ampliar eso y se puede organizar, pero personal capacitado para ayudar a los ya sobrecargados médicos y la enfermeras, no los consigues abriendo una lata en un pestañazo.

Ahora, con el aumento cada vez mayor de la contaminación de Corona y la presión sobre el personal médico, los cuales de por sí ya están muy sobrecargados, me gustaría sugerirle que solicite la ayuda de médicos y enfermeras cubanos.Ellos tienen experiencia en la lucha contra epidemias y han estado en diferentes partes del mundo, de forma activa, por invitación de los gobiernos, para entregar sus conocimientos y fuerza laboral para curar enfermedades y epidemias (en marzo, en Italia, ver el sitio web médicos cubanos ayudan a pacientes en el extranjero: http://www.holandaprocuba.nl mensaje del noticiero).

 

Como segundo punto, me gustaría preguntarle a Ud. como integrante de la Segunda Cámara del parlamento, si está en la disposición de presentar una moción para poner fin al criminal bloqueo de Estados Unidos contra el pueblo de Cuba?

Este ilegal bloqueo lleva ya 60 años y en la última reunión de la ONU la inmensa mayoría de los países  se pronunció condenando el bloqueo, pero nuevamente Estados Unidos hizo uso del derecho al veto y el bloqueo continua, incluso bajo Trump el bloqueo se endureció aún más.

Señora Marijnissen, ¿le gustaría incluir estos dos puntos en el orden del día, tanto aquí en nuestro Parlamento como en el Parlamento Europeo en Bruselas?
En nuestro sitio web verá mucha información sobre estos dos temas (http://www.holandaprocuba.nl).

Sinceramente le saluda,
Willem Veldhoven,
Presidente de la Fundación Holanda Pro Cuba.

(desde 25-07-1997)

  1. M. Freyre Hechavarria (cubano residente en Holanda)

E-

 

Bericht van de Cubaanse Ambassade

 Interventionist actions against Cuba intensify

Since last week, partial views of some events that have occurred in the capital of Cuba carried out by some young people, artists by profession in some cases and others that are considered as such have been reported in the press and on social networks.

The facts refer to the arrest of a Cuban citizen, who committed an offence of contempt to the Police and therefore he disrespected the current criminal law. Said citizen was sentenced to 8 months of deprivation of liberty by trial, in accordance with the guarantees of due process for this kind of felony. What has been tried to qualify as an arbitrary detention for media propaganda.

No more than 15 people, who claim to be artists, who in turn have proven ties with the US Embassy in Havana, met in a private house in the San Isidro neighborhood, in the Cuban capital to sue the revocation of the sanction imposed on the aforementioned citizen and for this, some of these people alleged to start a hunger strike.

The meeting of these people in this house was complicated with the entrance of a citizen who arrived by air from abroad and went to the aforementioned house in the San Isidro neighborhood and did not observe the sanitary protocol to prevent the spread of COVID- 19, such rules which are in force in the country. In this way he recklessly exposed the possible spread of the virus to these people. In view of which, the law enforcement authorities, last Thursday, November 26, had to act and evict the group of people from this house to demand compliance with said Protocol, in accordance with current law.

On Friday, November 27, around 150 people, mostly young people from the artistic sector or related to this sector, went to the headquarters of the Ministry of Culture to demand the immediate attention of its Minister.

These people, composed by a very diverse group and with different motivations, some of them in support of the revocation of the sanction imposed on the aforementioned citizen for offence of contempt to the Police. Others, with other demands related to the exercise of their artistic activity in the country and their freedom of expression, others in support to the participants in the alleged hunger strike.

Representatives of these people, who went to the Ministry of Culture, were received at its headquarters that same night by the Vice Minister of Culture, Fernando Rojas, who was available to listen to their demands.

These events have been presented as an extraordinary and far-reaching situation in Cuba based on the manipulation carried out by activists on social networks and which some media have irresponsibly echoed. These activists in Cuba and abroad kept on intentionally sending direct messages to different sources in which they referred to alleged acts of violence against people who went to the Ministry of Culture of Cuba and other slanders. Their messages advocated civil disobedience and incited hatred and made threats of all kinds against people with different opinions or who objectively expressed the facts, with the purpose of creating a distorted and extremist pattern about the reality in the country to generate an international opinion on the existence of an environment of instability in Cuba.

In this campaign, attempts have even been made to use and manipulate young people, in particular, from the artistic and cultural sector, based on alleged overwhelming support for these events. Some of the young people who participated in the meeting at the Ministry of Culture have come out to deny the manipulation of their opinions and have ratified their support for our system and institutions.

It is obvious that an attempt has been made to fabricate a media campaign against Cuba and its government based on these events. Some media and institutions in an irresponsible and unethical way have based their opinions and headlines on this biased information, taken only from the media and from activists with extremist positions against Cuba and with the intention of destabilizing the internal order.

It is also significant and it was very suspicious that there has been coordinated and immediate action, between internal and external actors, referents of anti-Cuban actions in the past and that there has been massive synchronized financing of mobile data to certain individuals, who had telephones of high technology for the biased transmission of the facts through their opinions and slander.

In this regard, there is public evidence that nothing that happened was fortuitous, even in the personal accounts on social networks of some of the alleged leaders of this operation, it can be verified that they posted videos and expressed public thanks to Charge d’ Affaires a.i. from the U.S. Embassy in Cuba, which has been personally involved in promoting the alleged hunger strike that did not exist, in violation of the health quarantine rules established due to the Covid-19 pandemic and in the transportation and support to the participants of the provocation.

The Cuban media and the Cuban Foreign Ministry have presented evidence of actions promoted from the United States and with the participation of the Embassy of that country in Cuba, trying to provoke a situation of disorder, civil disobedience and instability on the island, which does not form part of the diplomatic functions of an Embassy and its personnel, in accordance with International Law. It is a flagrant and unacceptable interference in the internal affairs of Cuba, which the Cuban government does not tolerate the United States, or anyone else.

Old pretexts have been used against Cuba on the enjoyment of human rights, which criticize freedom of expression and assembly, without considering the manipulation and misrepresentation of these issues carried out by the powerful media and technological machinery, which is articulated from the United States, with the use and harassment on social networks with unmatched financial support.

The supposed instability situation in Cuba that is being artificially presented and created, would be a pretext to ask and encourage governments to express concern and consequently, the US tries to justify greater sanctions against Cuba, the economic, financial and commercial blockade and even a intervention, increased aggression and terrorism against the country, which responds to the script of the so-called unconventional war against Cuba and which has been applied in other countries.

The Cuban Foreign Minister recently denounced that the government of President Donald Trump is directly involved in financing and guiding so that civil disobedience and illegal acts against public order are committed in Cuba. Groups and individuals residing in the territory of that country, some with ties to terrorist activities, who openly promote acts of sabotage, violence and disrespect for the law, which maintain direct contact with some of the activists of the events mentioned in the San Isidro neighborhood in the capital.

President Diaz-Canel affirmed that “we do not admit interference, provocations or manipulations. The people have all the courage and morals to fight for the heart of Cuba.”

Despite this action from abroad and the campaign that is promoted against Cuba, the country is experiencing a situation of security and normalcy. The Cuban people will know how to safeguard their sovereignty, and they are sure that they will always count on defending the truth, with the support of friends in solidarity with Cuba.

 

Spaanse vertaling:

 

Las acciones Injerencistas contra Cuba se intensifican

Desde la semana pasada, una visión parcializada sobre algunos hechos que han ocurrido en la capital de Cuba, protagonizados por algunos jóvenes, artistas de profesión en algunos casos y otros que se consideran como tal, han sido reportados en la prensa y en las redes sociales.

Los hechos se refieren a la detención de un ciudadano cubano, que cometió desacato a la autoridad al no presentarse a la citación policial  y por ende, se exigió el cumplimiento de la ley penal vigente. Dicho ciudadano fue sancionado a 8 meses de privación de libertad mediante juicio, conforme a las garantías del debido proceso. Lo que se ha pretendido calificar como una detención arbitraria por la propaganda mediática.

No más de 15 personas, que refieren ser artistas, que a su vez cuentan con probados vínculos de relacionamiento con la Embajada de los EEUU en La Habana, se reunieron en una casa particular en el barrio de San Isidro, en la capital cubana para demandar la revocación de la sanción impuesto al mencionado ciudadano y para ello, algunas de estas personas alegaron iniciar una huelga de hambre.

La reunión de estas personas en esta vivienda se vio complicada con el arribo de un ciudadano que llegó vía aérea desde el exterior y se dirigió a la mencionada casa en el barrio de San Isidro y  no observó el Protocolo sanitario para evitar la propagación del COVID-19 vigente en el país. De esta forma expuso de forma temeraria la posible propagación del virus a estas personas. Ante lo cual, las autoridades del orden, el pasado jueves 26 de noviembre debieron actuar y desalojar esta vivienda al grupo de personas para exigir el cumplimiento de dicho Protocolo, conforme a la ley vigente. 

El viernes, 27 de noviembre, alrededor de 150 personas, en su mayoría jóvenes del sector artístico o relacionado a este sector, acudieron a la sede del Ministerio de Cultura para exigir la atención inmediata de su Ministro.

Estas personas, grupo muy diverso y con diferentes motivaciones, algunos en apoyo a la revocación de la sanción impuesta al ciudadano antes mencionado por actos de desacato. Otros, con otras demandas vinculadas al ejercicio de la actividad artística en el país y su libertad de expresión, otros vinculados a los participantes en la alegada huelga de hambre.

Representantes de estas personas, que acudieron al Ministerio de Cultura fueron recibidas en su sede, esa misma noche por el Viceministro de Cultura, que se encontró disponible, Fernando Rojas para escuchar sus demandas.  

Estos hechos se han presentado como una situación extraordinaria y de gran alcance en Cuba sobre la base de la manipulación realizada por activistas en redes sociales y que algunos medios de forma irresponsable se han hecho eco.  De manera intencional estos activistas en Cuba y en el extranjero se mantuvieron enviando mensajes directos a diferentes fuentes en los que refirieron supuestos actos de violencia contra las personas que acudieron al Ministerio de Cultura de Cuba y otras calumnias. Sus mensajes abogaron por la desobediencia civil e incitaron al odio y realizaron amenazas de todo tipo contra personas con opiniones diferentes o que expresaron de forma objetiva los hechos, con el propósito de crear un patrón distorsionado y extremista sobre la realidad en el país para crear una opinión internacional sobre la existencia de un ambiente de inestabilidad en Cuba.  

En esta campaña se ha intentado incluso usar y manipular a jóvenes, en particular, del sector artístico y cultural sobre un supuesto apoyo abrumador a estos hechos. Algunos de los jóvenes que participaron en el encuentro en el Ministerio de Cultura han salido a desmentir la manipulación de sus opiniones y han ratificado su respaldo a nuestro sistema e institucionalidad. 

Es obvio, que sobre esos hechos se ha intentado fabricar una campaña mediática contra Cuba y su gobierno. Algunos medios e instituciones de forma irresponsable y poco ética  han basado sus opiniones y titulares sobre esta información sesgada, tomada únicamente de los medios y de los activistas con posiciones extremistas en contra de Cuba y con la intención de  desestabilizar el orden interno.   

Es significativo además y resultó muy sospechoso que se haya actuado de  forma coordinada e inmediata, entre actores internos y externos, referentes de acciones anticubanas en el pasado y que se haya realizado la financiación sincronizada masiva de datos móviles a determinados individuos, que contaron con teléfonos de alta tecnología para la trasmisión sesgada de los hechos a través de sus opiniones y calumnias.   

Al respecto, existen evidencias públicas, que nada de lo ocurrido fue fortuito, incluso en las cuentas personales en redes sociales de algunos de los supuestos líderes de esta operación, se puede verificar que colgaron videos y expresaron agradecimientos públicos al Encargado de negocios a.i. de la Embajada de los EE.UU en Cuba, que se ha involucrado personalmente en la promoción de la supuesta huelga de hambre que no existió, en la violación de las normas de cuarentena sanitaria establecidas con motivo de la pandemia de la Covid-19 y en la transportación y el respaldo a los participantes de la provocación

Los medios de comunicación cubanos y de la Cancillería cubana han presentado evidencias de acciones promovidas desde EEUU y con la participación de la Embajada de ese país en Cuba, tratando de provocar una situación de desorden, desobediencia civil e inestabilidad en la isla, que no forma parte de las funciones diplomáticas de una Embajada y de su personal, conforme al Derecho Internacional. Se trata de una  interferencia flagrante e inaceptable en los asuntos internos de Cuba, que el gobierno cubano no tolera a Estados Unidos, ni a nadie.

Se han vuelto a utilizar viejos pretextos contra Cuba sobre el disfrute de los derechos humanos, que critican la libertad de expresión y reunión, sin considerar la manipulación y tergiversación de estos temas que realiza la poderosa maquinaria mediática, tecnológica, que desde Estados Unidos se articula con el uso y acoso en las redes sociales con inigualable apoyo financiero.

La supuesta situación de inestabilidad en Cuba que se intenta presentar y crear artificialmente, sería un pretexto para  pedir y alentar a que gobiernos expresen preocupación y en consecuencia,  EEUU trate de justificar mayores sanciones contra Cuba, el bloqueo económico, financiero y comercial e incluso una intervención, mayor agresión y terrorismo contra el país, que responde al guion  de la llamada guerra no convencional contra Cuba y que se ha aplicado en otros países.

El canciller cubano denunció recientemente que el gobierno del presidente Donald Trump está involucrado directamente en el financiamiento y orientación para que en Cuba se cometan acciones de desobediencia civil y actos ilegales contra el orden público. Grupos e individuos radicados en el territorio de ese país, algunos con vínculos con actividades terroristas, que promueven abiertamente a que se cometan en Cuba actos de sabotaje, violencia y desacato a la ley, los cuales mantienen contactos directos con algunos de los activistas de los hechos mencionados en el barrio de San Isidro en la capital.

El Presidente Diaz-Canel afirmó que “no admitimos injerencias, provocaciones ni manipulaciones. El pueblo tiene todo el valor y la moral para sostener una pelea por el corazón de Cuba”.

A pesar de ese accionar desde el exterior y la campaña que se promueve contra Cuba, el país vive una situación de seguridad y normalidad. El pueblo cubano sabrá salvaguardar su soberanía, y está seguro que siempre contará para defender la verdad, con el apoyo de los amigos solidarios de Cuba.

 

Dear Friends

Dear friends 

ICAP, the Cuban Institute of Friendship with the Peoples, has invited us to convey to the friends of Cuba, particularly those living in Europe that there is a continental campaign to demand the end of the Blockade imposed by the US against Cuba, for you evaluate the possibility to joint to this important initiative.

 This campaign: #UnblockCuba was launched by solidary friends in Germany (NETZWERK), in coordination with the German newspaper JUNGUE WELT, and aims to involve solidarity organizations and friends of Cuba in Europe, to carry out actions and promotion in favor of lifting the Blockade.

 The campaign will extend until May 2020 when the Cuban resolution against the blockade will be presented at the UN General Assembly.

 A website has been created for this campaign: https://www.unblock-cuba.org where information is published and promotional posters are available.

 (The campaign contemplates collecting donations $, but that is Not what interests us most from the Dutch friends).

 It would be important for the people of Cuba if friends from the Netherlands could also join this continental campaign against the inhumane blockade.

 Support for the campaign could be of various kinds, for example some declaration of support, and/or actions to publicize the activities of the campaign ect.

 If you have the will to echo from the Netherlands the campaign #UnblockCuba, we would appreciate it if you could send an email to the following recipients: 

director.europa@icap.cu

aktionsbuero@jungewelt.de

kommunikation@jungewelt.de

cultcu@xs4all.nl

We attached for your consideration some ideas for the email you can send.

 Thank you for your traditional support and solidarity with Cuba!

 Warm regards,

 Yadira & Willem Guillermo Veldhoven.

www.holandaprocuba.nl

Brief van de Cubaanse Ambassade

Brief van de Cubaanse Ambassade ter ondersteuning van de strijd tegen de onmenselijke Blokkade van Amerika tegen Cuba

Dear friends

ICAP, the Cuban Institute of Friendship with the Peoples, has invited us to convey to the friends of Cuba, particularly those living in Europe that there is a continental campaign to demand the end of the Blockade imposed by the US against Cuba, for you evaluate the possibility to joint to this important initiative.

This campaign: #UnblockCuba was launched by solidary friends in Germany (NETZWERK), in coordination with the German newspaper JUNGUE WELT, and aims to involve solidarity organizations and friends of Cuba in Europe, to carry out actions and promotion in favor of lifting the Blockade.

The campaign will extend until May 2020 when the Cuban resolution against the blockade will be presented at the UN General Assembly.

A website has been created for this campaign: https://www.unblock-cuba.org where information is published and promotional posters are available.

 

(The campaign contemplates collecting donations $, but that is Not what interests us most from the Dutch friends).

 

It would be important for the people of Cuba if friends from the Netherlands could also join this continental campaign against the inhumane blockade.

 

Support for the campaign could be of various kinds, for example some declaration of support, and/or actions to publicize the activities of the campaign ect.

If you have the will to echo from the Netherlands the campaign #UnblockCuba, we would appreciate it if you could send an email to the following recipients:

director.europa@icap.cu

aktionsbuero@jungewelt.de

kommunikation@jungewelt.de

cultcu@xs4all.nl

We attached for your consideration some ideas for the email you can send.

Thank you for your traditional support and solidarity with Cuba!

Warm regards,

Yadira

 

Van de Cubaanse Ambassade

Press Release of the Embassy of the Republic of Cuba in the Kingdom of the Netherlands on the Report presented by Cuba on resolution 74/7 of the United Nations General Assembly, “Necessity of ending the economic, commercial and financial blockade imposed by the United States of America against Cuba”.

The Report covers the period from April 2019 to March 2020, marked by a serious setback in the bilateral relations between Cuba and the United States and a progressive tightening of the economic, commercial and financial blockade.

The Embassy would like to highlight that examples of tightening of US blockade during this period are the numerous regulations and provisions issued by the U.S. government against Cuba reached unprecedented levels of hostility. The possibility to bring claims under Title III of the Helms Burton Act in the US tribunals; the increased prosecution of Cuban financial and commercial transactions; the prohibition of flights from the USA to the provinces of Cuba, except for Havana; the intimidations of companies that send fuel supplies to Cuba, and campaign to discredit Cuban Medical Cooperation Programs, among others examples.

Actions and sanctions adopted by the US government are particularly alarming in 2019 with the imposition of 90 coercive economic measures against Cuba, and the monitoring ships and shipping companies that transport fuel to the Island. In this regards, were adopted illegal sanctions against 27 companies, 54 vessels and 3 individuals linked to the commercial sector. Penalty  to 12 American and third country entities for violating regulations from the Office of Foreign Control (OFAC) were imposed, which in total exceeds 2.4 billion dollars, and application of the Helm-Burton Act as a mechanism for illegal pressure against third countries, their governments and companies.

The effect and obstacles provoked by the US blockade against the economic development that Cuba is building in a sovereign manner are clear and quantifiable. No sector of the Cuban economy escapes the effects of the blockade, even the Cubans living abroad cannot carry out transactions normally, just because they have Cuban nationality. The accumulated damage over almost six decades of implementation of this policy amounts to USD 144,413,400,000. Taking into account the depreciation of the dollar against the value of gold on the international market, the blockade has caused quantifiable damages of over USD 1,098,008,000,000. This value represents a growth of 19 percent over the previous period, as a result of the increase in the price of gold by 18.3 percent. Between April 2019 and March 2020, the blockade causes losses estimated to amount to 5 thousand 570, 3 million dollars.

The Embassy would like to invite to all interest people to read this report in the following link: http://www.minrex.gob.cu/en/report-cuba-resolution-747-united-nations-general-assembly-necessity-ending-economic-commercial-and

The Hague, November 4th, 2020

Cuba Va, Camilo

Foto: Ilustrativa

Hay un hombre de pueblo que la Patria no deja morir nunca, porque se volvió huella perenne en cada retazo de suelo por el que transitó. Un hombre que vive con su ejemplo eternamente entre los suyos.

En ese hombre va la dignidad de un país que lo honra a diario con la defensa de su soberanía. Es la mejor manera de no dejar partir al Comandante del carisma inmenso y del arrojo, al compañero de cien batallas, al Señor de la Vanguardia, al guerrillero legendario… al Camilo nuestro.

Nuestro, porque se ganó el cariño de una nación desde el sacrificio personal, la sencillez, la transparencia de su sonrisa franca, y desde una personalidad intachable forjada en los días de guerra y durante los escasos meses que acompañó a la Revolución después del triunfo.

Nuestro, porque Camilo fue más que un rebelde y expedicionario del yate Granma, más que el amigo incondicional del Che y el hombre de confianza de Fidel, fue más que el líder de la Columna 2 Antonio Maceo, o el Héroe de Yaguajay; Camilo fue, es y será «la imagen de un pueblo» que encontró, en este joven de 27 años, la estirpe de un revolucionario apegado al honor, a la verdad y a una sensibilidad muy suya, que le ganó el afecto colectivo.

Legó no solo su sentido del deber y del humor en medio de la lucha, sino su respeto y compañerismo en la guerrilla, donde compartió comida y hamaca, y fue capaz de exigir que atendieran a un herido antes que a él, aun cuando, también, tenía balas en el cuerpo.

Su historia nos habla del guerrero completo que no taladró a tiros un cuartel batistiano porque, dentro, había una niña; que le dio su dinero a unos jóvenes rebeldes para que no fueran con las manos vacías a ver a sus madres, y que amó a la cultura como a la Patria misma, siendo el primero en sacar el ballet del teatro para llevarlo a las montañas, y el promotor del primer documental en Revolución, que bajo el título de Esta Tierra nuestra, reflejó los atropellos de la guardia rural contra el campesinado. 

Maceísta, martiano y fidelista hasta el último día que nos regaló su presencia física, antes de montarse en el avión que lo trasladó hacia la eternidad, aquel fatídico 28 de octubre de 1959, Camilo no dejó nunca de sorprender, porque hasta se nos marchó de la forma menos sospechada y cuando nadie estaba listo para su partida.

Quince días de exhaustiva, pero infructuosa búsqueda, nos dejaron el sinsabor de no darle un último adiós al Comandante del sombrero alón. Es cierto que aquella tarde de octubre nos robó para siempre al hombre, pero nos dejó al héroe y a su recuerdo entrañable, ese que ya estaba tallado en las esencias de la Revolución, y al que hoy decimos: ¡Cuba va bien, Camilo!

 
 
 

Brief aan de SP


 
Goedendag,

Al vele jaren ben ik lid van de S.P. ( lid nummer 774991).
 
Tevens ben ik vele jaren actief met Cuba en heb op 15 07-1997 Stichting Holanda Pro Cuba opgericht.
 
Als u op de website zou willen kijken dan heeft u een indruk van wat ik en we (familie en vrienden),
de afgelopen jaren voor Cuba hebben gedaan.
 
Op dit moment is het van levensbelang om het als maar door woekerende Coronavirus, onder controle
te krijgen.
 
Mijn ervaring op Cuba heeft mij geleerd dat daar de medische gezondheid zorg,
op een zeer hoog peil staat en Cuba.
In heel haar geschiedenis, (vanaf de Revolutie, in 1959),en
al 60 jaar lang, aan andere landen, hulp biedt, bij het bestrijden van epidemieën en ander soort rampen.
 
Onlangs stuurde Cuba nog medische hulp aan Italië, in de periode dat daar een brandhaard aan
Corona Virus was uitgebroken. ( dit op verzoek van de Italiaanse regering).
 
Informatie over deze hulp en het werk van stichting HPC,  vindt u op www.holandaprocuba.nl 
Ik  verzoek u deze brief, aan Mevr. Marijnisse en haar fractiegenoten en alle leden van de SP,
toe te sturen, zodat er in tijden van crisis, vanuit de regering, een beroep op Humanitaire
en Medische hulp aan Cuba kan worden gedaan.
 
Met vriendelijke groet,
Willem Veldhoven, oprichter en voorzitter van Stichting Holanda Pro Cuba.
06-50994645.

 

Hola,

Desde hace muchos años soy miembro del SP (número de miembro 774991).

También he estado activo con Cuba durante muchos años y fundé la Fundación Holanda Pro Cuba el 15 de julio de 1997.

Si visita nuestro sitio web, tendrá una impresión de lo que yo y nosotros (familiares y amigos)
hemos hecho por Cuba en los últimos años.

Por el momento, es de vital importancia tener bajo control el siempre desenfrenado Coronavirus.

Mi experiencia me ha enseñado que la atención médica en Cuba es de muy alto nivel. Cuba a lo largo de su historia (desde la Revolución, en 1959), y durante 60 años, ha estado ayudando a otros países a combatir epidemias y otros desastres.

Cuba envió recientemente ayuda médica a Italia, durante el período en que se produjo un gran brote del Corona Virus, esta ayuda por petición del gobierno italiano.

La información sobre esta ayuda y el trabajo de la fundación HPC se puede encontrar en www.holandaprocuba.nl.
Le solicito que envíe esta carta a la Sra. Marijnisse y a sus compañeros de partido y a todos los miembros del SP, para que en tiempos de crisis, se le pida a nuestro gobierno que solicite ayuda humanitaria y médica a Cuba.

Saludos cordiales,
Willem Veldhoven, fundador y presidente de la Fundación Holanda Pro Cuba.
06-50994645.