Cubaanse ambassador op de markt

IMG-20191011-Ambassadrice
Ambassador Cuba,  Soraya E Alvarez Nunez, bezoekt de markt in Den Haag.
Soraya was blij verrast met alle info over Cuba op de kraam en nam
de folder mee over stop de blokkade tegen Cuba & handen af van Cuba.
IMG-20191011-Ambassadrice

Foto Edwardo Morales Monteagudo (Cuba ambassade)

Een groet vanaf Cuba

20190828_lastunas4
Beste mensen,
Op Cuba hebben we in Augustus 2019 op een zaterdag
avond, in de open lucht, de trailer van 30 minuten geprojecteerd.
Met veel succes,en alle kinderen en betrokkenen (20 personen) hebben een Box
gekregen met 12 films er in  (usb stik van 16 gb) en de nieuwe CD van “De grote
Talenten van Las Tunas.”
20190828_lastunas1De vice president van de PCC Las Tunas, (Partito Comunista Cuba)  Fidel Gordo Ascabor, was erg blij
met de Box, net als Maria, de directeur van de ICAP in Las Tunas .
Het is nog steeds bewondering waardig, hoe de Cubanen,elke dag weer, positief
hun leven op pakken, ondanks de verscherpte economische blokkade onder de huidige
president van Amerika Donald Duck Trump. die zelfs de toeristen uit Amerika, ( 800.000)per jaar,
verboden heeft, om Cuba te bezoeken.
Het is daarom dat in heel Latijns Amerika geroepen en geschreven wordt: No More Trump,
om zijn herverkiezing te voorkomen.
Maar Cuba heeft gelukkig veel andere vrienden als China, Canada, Europa,
Latijns Amerika,Rusland e.d., waar de economische banden mee worden versterkt en ze20190828_lastunas2
kan rekenen op Internationale Solidairiteit uit heel de wereld,
De criminele boycot van Amerika, die nu al 60 jaar duurt, krijgt ook nu, met Donald Trump, aan
de macht, de Cubanen niet klein en werken de Cubanen elke dag weer, aan het verbeteren
en vernieuwen van hun eigen Socialistische Samenleving, waar nog steeds alle kinderen
en studentes gratis onderwijs en zorg genieten, waar speciale medicijnen worden ontwikkeld
tegen kanker en voor diabeten met open wonden, waardoor zij niet langer meer worden geamputeerd
(Heperprot P, zie www.holandaprocuba.nl  hier over).
Graag raden wij u aan, om zelf eens Cuba te gaan bezoeken en met uw eigen ogen
te zien wat voor strijdt de Cubanen leveren en wat voor een mooi Eiland Cuba is, met zijn
gastvrijheid, veiligheid, (niemand heeft een wapen, zoals in Amerika, met duizenden moorden per jaar) en verworvenheden, zijn prachtige gebouwen, antieke auto’s, muziek e.d.
Saludos namens Stichting Holanda Pro Cuba,
Willem Veldhoven (voorzitter).
06-50994645
17 september 2019.

Verklaring van de Revolutionaire Regering

20190828_lastunas2

20190828_lastunas2Cuba laat zich niet intimederen door de aanscherping van de blokkade

De revolutionaire regering van de Republiek Cuba keurt maatregelen die de VS op 4 juni heeft
aangekondigd met klem af. Hiermee wordt de economische blokkade herbevestigd die Cuba al 60 jaar is
opgelegd ten koste van de cubaanse economie. Volgens berekeningen uit 2018 bedraagt het verlies van
Cuba hierdoor zo’n 134 miljard dollar in huidige prijzen en komt het meer in de buurt van 933 miljard als
je rekening houdt met de waardevermindering van de dollar ten opzichte van de waarde van goud op de
internationale markt.
Op basis van de huidige informatie wordt verwacht dat deze aanscherping, die per 5 juni van kracht zal
worden, zal leiden tot een uitbreiding van de restricties voor Amerikaanse burgers die naar Cuba willen
reizen. Daarnaast zal er sprake zijn van een absoluut verbod voor alle soorten boten uit de Verenigde
Staten en geldt er voor cruiseschepen per onmiddellijke ingang een verbod om ons land te bezoeken.
Het onderliggende doel is nog altijd om Cuba te dwingen politieke concessies te doen. Het middel dat
hiervoor wordt gebruikt is de verstikking van de economie en het benadelen van de bevolking. In dit
specifieke geval beogen de maatregelen ook te voorkomen dat het Amerikaanse volk de Cubaanse
realiteit onder ogen komt, omdat dit afbreuk zou doen aan het beeld dat van ons land gecreeerd wordt
dmv lasterlijke propaganda.
Het zijn acties die geen rekening houden met de mening van de meerderheid van de Amerikanen, die
wel degelijk de wens hebben om Cuba te leren kennen envrij te kunnen reizen. Dit blijkt uit het aantal
van maar liefst 650 duizend die ons in 2018 bezochten, naast nog eens half miljoen Cubanen die in de
Verenigde Staten wonen.
Op 17 april j.l. heeft de nationale veiligheidsadviseur John Bolton, tijdens een anti-Cubaans optreden te
kennen gegeven dat zijn regering zou aansturen op het beperken van niet-familie gerelateerde reizen
naar Cuba. Hierbij waren o.a. de huurlingen aanwezig die in de strijd bij bij Playa Giron zijn verslagen en
ook familieleden van de handlangers van de tirannie van Fulgencio Batista. Het is bekend dat deze
persoon erin geslaagd is het buitenlandse beleid van de Verenigde Staten over te nemen naar het
westelijk halfrond, wat een zeer grote bedreiging vormt voor de vrede en stabiliteit van de hele regio.
De Verenigde Staten streeft nog altijd de Monroe-doctrine na, waarmee ze de soevereine gelijkheid en
het recht op zelfbeschikking van elk land op het halfrond probeert te ontkennen.
De recente aanvallen op Cuba worden beargumenteerd met nieuwe voorwendsels. De meest beruchte
onder hen is de lasterlijke beschuldiging dat Cuba militair ingrijpt in Venezuela, een leugen die
publiekelijk en consequent is afgewezen door de Cubaanse regering.
Ze gaan zelfs zo ver om te suggereren dat Cuba bereid zou zijn de overtuigingen en principes te
verloochenen, die altijd voorop hebben gestaan in het buitenlands beleid van de cubaanse revolutie,
met het idee dat daarmee onderhandeld zou kunnen worden over de draconische en criminele
maatregelen van de economische blokkade.

De verbondenheid die Cuba voelt met de grondwettelijke president van Venezuela Nicolás Maduro
Moros, met de Bolivariaanse revolutie en de eenheid van haar leger en het volk, is niet
onderhandelbaar. De meer dan 20 duizend Cubaanse medewerkers die vrijwillig en onzelfzuchtig sociale
diensten verlenen in dat land, de meesten in de gezondheidssector, zullen daar blijven zolang het
Venezolaanse volk hen verwelkomt, samenwerkend met die zusternatie.
Voor Cubanen is verraad geen optie. Onze strijdlust is 150 jaar geleden begonnen toen we vochten voor
onze onafhankelijkheid. Sinds die eerste dag worden we continu geconfronteerd met de hegemonische
ambities van het Amerikaans imperialisme.
Cuba zal zich niet laten intimideren, noch afleiden van de essentiële en dringende taken van de
ontwikkeling van onze economie en de opbouw van het socialisme. Nauw verenigd, zullen we de meest
uitdagende tegenslagen het hoofd kunnen bieden. Ze kunnen ons niet verstikken of tegenhouden.

Havana, 5 juni 2019
Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Cuba

Nieuwe Documentaire “Huisvesting op Cuba en Huisvesting in Holland

Onderwerp: FW: Huisvesting in Cuba & Huisvesting in Holland. 30  november 2018 .

 Aan  Diverse Omroepen en Belangstellenden,
Dit is mijn nieuwe film plan voor december, januari en februari om op Cuba te gaan filmen.
Thema: 1) Huisvesting op Cuba is Bouwen voor de mensen.
               2) Huisvesting in Holland is : Niet bouwen voor de mensen, maar bouwen voor Speculanten en Het Kapitaal.
Deze documentaire van p/m 45 minuten gaat over hoe men
op Cuba, met  huisvesting en bouwen wordt omgegaan en gewerkt.
en hoe dit in Holland gaat.
Huisvesting en bouwen op Cuba:
In Cuba gaat men uit gaat van de behoefte van de mensen en
er wordt daadwerkelijk Duurzaam en Betaalbaar gebouwd Voor de Mensen.
-Er wordt voor 90 % niet hoger dan vier etages gebouwd .
-Los staande huizen, loodsen, e.d. hebben allemaal een orkaan vast dak van minimaal 15 cm bewapend beton.
-Er wordt rekening gehouden met veel groen en speel ruimte tussen de huizen.
-ect ect ect.
Huisvesting en Bouwen in Holland:
In Holland is al jaren een gigantisch te kort aan betaalbare huisvesting.
Als er al gebouwd wordt dan is dit voor rijke mensen, niet voor
mensen met een nominaal inkomen.
Huizen worden gebouwd DOOR  speculanten en VOOR speculanten en Het Kapitaal.
Nooit voor de behoeften van gewone mensen.
De koop of huur staat nooit meer in verhouding met wat de bouw
heeft gekost.
Mensen worden gedwongen om steeds hogere huren te betalen, terwijl
er geen steen bij komt.
In  Amsterdam stijgen de koopwoningen de pan uit, gaan de huren omhoog, alleen nog weg gelegd voor zeer welgestelden.
De Amsterdammers vluchten hun stad uit omdat het niet meer te betalen is.
Huizen worden niet gebouwd omdat het een recht is om betaalbaar te kunnen
wonen en om het woongenot, maar om er zo veel mogelijk aan te verdienen, door hen die
er nooit zelf in zullen gaan wonen, want ze hebben al een grote woning en willen
er zo veel mogelijk aan verdienen.( Winst Maximalisatie).
Er wordt nooit naar de behoefte van mensen gekeken en naar het  recht  om betaalbaar te kunnen wonen.
Meer dan de  helft van het loon van veel mensen gaat naar de huisbazen, project ontwikkelaars,
en valse woningbouw verenigingen e.d.
Huizen worden slecht gebouwd, veel hoogbouw (Bijlmermeer) en doordat het heel
duur wonen is komen veel mensen snel in geld problemen,
met alle gevolgen van dien.
Deurwaarders,incasso’s,dakloos, e.d. waardoor de maandelijkse woon-lasten
nog hoger worden en men geen uitzicht meer heeft en
uiteindelijk  ziet men het niet meer zitten en men naar de bovenste verdieping gaat,
om er vanaf te springen. ( o.a. in de Bijlmer,)
Ik woon zelf goedkoop in een Caravan van 4 bij 11 meter, met alles er in.
De Camping beheerde is een Sociale Beheerder en is er voor zijn Gasten/Bewoners.
Niet om zoveel mogelijk aan de verhuur van de grond, te verdienen.
Mocht u interesse hebben en voor 1000 euro (duizend euro of een deel hiervan ) deel willen nemen in deze productie, met het recht op het uitzenden van de documentaire, dan hoor ik
dat graag.
P.S  Donatie voor kleinschalige  projecten op Cuba, zijn van
harte welkom op rekening nr: NL 24 snsb 0966 1023 63 t.n.v. Stichting Holanda Pro Cuba.
Kamer van Koophandel: nr 41170058
Sedert 25-7-1997.
Vriendelijke groet,
Willem Veldhoven
06-50994645

De nabije toekomst, november 2018

20181123_112406

20181123_112406In december gaat voorzitter Willem Veldhoven naar Cuba met elf instrumenten.
De instrumenten worden aan de kinderen in Las Tunas uitgeleend en blijven
van stichting Holanda Pro Cuba, dit om de verkoop hiervan te voorkomen.(Project Presta,
is uitlenen.
Tevens brengen we naar Carlito, (Trompettist zonder arm) microfoons en audio apparaat
voor zijn studio aan huis, om er cd’s mee op te nemen voor anderen.
en een Lap Top naar Adaberto, directeur van de Mariachi kinderen groep in Las Tunas.
De documentaire Heperprot-P en Bouwen in Cuba, gaan we in diverse bioscopen op
Cuba draaien.
In het nieuwe jaar beginnen we aan een nieuwe documentaire: Huisvesting en bouwen( bouwen voor de mensen) op Cuba en Huisvesting en bouwen in Holland (bouwen voor speculanten en Het Kapitaal).
zie info over dit onderwerp in bijlage Huisvesting.

De instrumenten zijn geschonken door Marjolein Meijers en Walter Kuipers. (Ex Berini’s) en
van vele kennissen van hen.
info Marjolein voor boekingen: marjoleinmeijers@gmail.com
De instrumenten gaan naar Het Mariachi kinderen project in Las Tunas, waar Cubaanse kinderen
al vier jaar prachtige Mariachi liederen zingen en ze willen zich nu ook zelf
gaan begeleiden.

Voorproefje bouwen op Cuba

Een trailer waarin u een voorproefje krijgt van de vooruitgang op Cuba; huizen en gebouwen worden gerestaureerd en geschilderd, wegen worden hersteld en het leven op Cuba gaat vooruit!

schermafbeeldingyt